Utbildare

handledande lärare, socialarbetare (VTM), förskolelärare, neuropsykiatrisk coach, ämneslärare (HI, SA)

  • lärandemiljö i skolan, praktiska lösningar
  • elevvård
  • familje- och nätverkssamarbete
  • utmanade beteende och exekutiva funktioner, förebyggande åtgärder och anpassningar i skolmiljön
  • neuropsykiatrisk coaching
  • elever med NPF
  • barnskydd, handikappservice och kommunens socialtjänster
  • övergången från grundskola till andra stadiet