Kouluttaja

Sosiaalityöntekijä (VTM), sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, aineopettaja (HI, SA) ja sote ala

Maarit on neuropsykiatrinen valmentaja ja hänellä on asiantuntemusta mm. haasteelliseksi koettuun käytökseen, ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen. Hän toteuttaa monialaista oppilashuoltotyötä kouluarjessa ja pystyy kertomaan myös perhe- ja verkostotyöstä, sen toteutustavoista ja hyvistä käytänteistä.

  • haasteelliseksi koetun käytöksen ennaltaehkäisy ja kohtaaminen
  • koulun toimintakulttuuri ja tukitoimet
  • perhe- ja verkostotyö
  • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat
  • moniammatillinen verkostotyö