Visstid kommunikationskoordinator i Valteri

Valteri center för lärande och kompetens söker nu till sitt kommunikationsteam en kommunikationskoordinator för viss tid. Arbetsuppgiften är organisationens gemensamma och arbetsplatsen är placerad i Helsingfors i Valteri Ruskis och Skillas gemensamma utrymmen.

Läs mer och skicka din ansökan på finska senast 31.5.2022

Vår kommunikationskoordinator jobbar som en del av vårt kommunikationsteam som består av tre personer. Uppgiften är att öka kännedomen om Valteri center för lärande och kompetens samt att öka vår synlighet och marknadsföring, framför allt för våra handledningstjänster.

Till kommunikationskoordinatorns arbetsuppgifter hör mångsidiga skriftliga arbetsuppgifter. Din uppgift är bland annat att producera texter på svenska och finska. Dessutom hör till arbetsuppgifterna att uppdatera vår svensk- och finskspråkiga webbsida samt att hjälpa till med marknadsföringen av våra svenskspråkiga tjänster. I arbetet ingår också översättningsuppgifter (finska-svenska).

I Valteri och i vårt kommunikationsteam är det allmänna arbetsspråket finska men den person vi söker har framför allt utmärka skriftliga kunskaper i svenska, tycker om att skriva och att bearbeta texter och kan i sina texter beakta olika målgrupper och mottagare.

Du utför självständigt dina arbetsuppgifter och tar eget initiativ, men i ditt arbete jobbar nära det övriga kommunikationsteamet och med de sakkunniga som jobbar för Valteris svenskspråkiga tjänster. Vi förväntar oss god samarbetsförmåga och en god förmåga att jobba som en del av ett team. Vi förväntar oss ett självständigt arbetssätt och att du är serviceinriktad. Därtill önskar vi tidigare arbetserfarenhet (åtminstone 0,5-2 år) av liknande arbetsuppgifter.

Vi förutsätter en till uppgiften lämplig högskoleexamen och utmärkta skriftliga kunskaper i svenska.

Uppgiften placerar sig på kravnivå M09 – M11 (2102,94–2313,64 e) i statens lönesystem. Utöver detta betalas en lönedel 0-50% som baserar sig på den personliga prestationen.

Vi ser gärna att du skriver ansökningen på finska. Mer information om uppgiften ger Sanna Yli-Patola, kommunikationschef, tel. 029 533 5319. Telefontider: ons 18.5.2022 kl. 8.00–9.00 och ti 24.5.2022 kl. 15.30–17.00

Läs mer och skicka din ansökan på finska senast 31.5.2022

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev