VÅR 2023

15.11. MAPA® toimintamallin hyödyntäminen ulospäin oireilevan oppilaan kohtaamisessa, erityistason MAPA®-kouluttajat Klaus Tanttu ja Pasi Remes (tallenne)

HÖST 2022

15.11. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen avain on arjen pedagogiikka, ohjaavat opettajat Tiina Heikkinen ja Riina Niutanen (tallenne)

VÅR 2022

18.1. RESETTI-perheluokkatoiminta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Ohjaava perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen ja kuntoutuksen ohjaaja Tarja Kankaanpää (tallenne)
15.2. Aistitiedon käsittely ja miten voi tukea luokassa yliherkkää tai alireagoivaa oppilasta, toimintaterapeutit Jenni Klein ja Tiina Honkalainen (tallenne)
15.3. Autismvänlig skola, handledande lärare Anne Levón och handledande habiliterare Jenny Felixson (inspelning)
2.4. Kuinka tukea lapsen toiminnanohjausta ja itsesäätelyä strukturoinnin ja visualisoinnin keinoin? konsultoivat ohjaajat ja neuropsykiatriset valmentajat Miia Herranen ja Riikka Pesonen (tallenne)
28.4.. Oppijan ja huoltajien osallistaminen tuen suunnittelussa ja arvioinnissa, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas, Suomen Vanhempainliitto ja kuntoutuspäälikkö Mari Jokitalo-Trebs (tallenne)
12.5. Työnohjauksesta hallintaa ja virtaa tai jopa boostia työhön, ohjaavat opettajat, työnohjaajat (STOry) Sanna Komu ja Pasi Remes sekä erityisluokanopettaja Elina Korhonen (tallenne)

HÖST 2021

24.8. Monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistaminen, psykologi Jenni Rinta-Kanto ja ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä (tallenne)
28.9. Tiimityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, ohjaava kuntouttaja Mirjami Ylikojola ja ohjaava opettaja Riina Niutanen (tallenne)
12.10. Differentiering för alla, handledande lärarna Anne Levón och Daniel Enbacka (inspelning)
2.11. Psyykkisesti oireileva oppilas luokassa, koululääkäri Perttu Eskelinen ja ohjaava kuntouttaja Ilona Lepistö (tallenne)
26.11. Eläinavusteinen pedagogiikka – Djurassisterad pedagogik (tallenne)
10.12. Osallisuuden tukeminen kun puhuminen ahdistaa / Hur stöda delaktigheten hos elever som får ångest av att prata, puheterapeutti Fanny Häggblom ja psykologi Satu Peitso (tallenne)

VÅR 2021

26.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus – lainsäädäntöä ja käytäntöä, opetusneuvos Riia Palmqvist, ohjaavat opettajat Tiina Pilbacka-Rönkä ja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)
16.2. Erityiset painoalueet – mahdollisuus motivoitua, ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)
28.4. Mitä tehdä, kun oppilas käyttäytyy haastavasti ja motivaatio koulunkäyntiin on hukassa? Var är motivationen?, handledande lärare Jenny Sjöström ja toimintaterapeutti Mirjami Pesonen (tallenne)
18.5. Kehityksellinen kielihäiriö varhaiskasvatuksessa – Valterin palvelut tukena, puheterapeutit Päivi Jääskö ja Outi Paakkari (tallenne)

HÖST 2020

26.8. Yhteisopettajuuden voimavaroin tukea oppilaille eriyttämällä ja tukiopetuksen turvin, ohjaava opettaja Hanna Lampi ja laaja-alainen erityisopettaja Lotta Karlsson (tallenne)
29.9.

Kodin ja koulun yhteistyö – ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapangas, ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja ohjaavan perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen (tallenne)

6.10. Itsesäätelyn merkitys kouluoppimisessa, ohjaava opettaja Riina Niutanen ja psykologi Satu Peitso (tallenne)
24.11. För en lättare vardag, handledande lärare Jenny Sjöström (tallenne)

HÖST 2019

27.8. Kuulovammainen lapsi/oppilas ryhmässä, ohjaava opettaja Miia Kareisto (tallenne)
17.9. Koulunkäynninohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö, erityisluokanopettaja Virpi Kauppinen ja koulunkäynninohjaaja Lotta Smolsky (tallenne)
8.10. Näkövammainen lapsi/oppilas ryhmässä, ohjaavat opettajat Päivi Toikkanen ja Kirsi Salonen (tallenne)

VÅR 2019

12.2. Erityisen tuen oppilas yleisopetuksen luokassa – eriyttämistapoja inkluusion hengessä, ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä (tallenne)
14.5. Liikuntaa vai erityisliikuntaa? Vai onko sillä mitään väliä? ohjaava opettaja Matti Salmela ja toimintaterapeutti Aleksi Vanninen  (podcast)

HÖST 2018

21.8. Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin, ohjaava opettaja Tero Kujala (tallenne)