Valteri center för lärande och kompetens arrangerar gratis nätcafèer ungefär en gång i månaden på tisdagar med början klockan 15.00. Nätcaféerna ordnas på distans. Alla som anmält sig till ett nätcafé före kl. 12.00 på sändningsdagen får en länk. Det är möjligt också at titta på inspelningen senare.

Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin

Tiistai 21.8.2018 klo 15.00-15.30

Usea autismikirjon oppilas kuormittuu päivittäisessä kouluarjessa liiallisesti. Tällä on vahva vaikutus oppilaan koulunkäynnin sujuvuuteen, oppimiseen ja yleiseen hyvinvointiin.

Nettikahvilassa käydään läpi työvälineitä, joilla voimme ennalta ehkäistä liiallista kuormittumista, vahvistaa koulunkäynnin sujuvuutta ja oppimista autismikirjon oppilaan omassa lähikoulussa, mm: visuaalinen ja konkreettinen oppimisympäristö, kielellisten taitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki, aistitoimintojen huomioiminen ja oman osallisuuden vahvistaminen

Kouluttaja: Tero Kujala työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus autismikirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, myös erityisluokanopettajana ja lastentarhanopettajana.