Oppilaan tukeminen

Aistitiedon käsittely ja miten voi tukea luokassa yliherkkää tai alireagoivaa oppilasta, toimintaterapeutit Jenni Klein ja Tiina Honkalainen (tallenne)

Kuinka tukea lapsen toiminnanohjausta ja itsesäätelyä strukturoinnin ja visualisoinnin keinoin? konsultoivat ohjaajat ja neuropsykiatriset valmentajat Miia Herranen ja Riikka Pesonen (tallenne)

Psyykkisesti oireileva oppilas luokassa, koululääkäri Perttu Eskelinen ja ohjaava kuntouttaja Ilona Lepistö (tallenne)

Eläinavusteinen pedagogiikka – Djurassisterad pedagogik (tallenne)

Monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistaminen, psykologi Jenni Rinta-Kanto ja ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä (tallenne)

Osallisuuden tukeminen kun puhuminen ahdistaa / Hur stöda delaktigheten hos elever som får ångest av att prata, puheterapeutti Fanny Häggblom ja psykologi Satu Peitso (tallenne)

Mitä tehdä, kun oppilas käyttäytyy haastavasti ja motivaatio koulunkäyntiin on hukassa? Var är motivationen?, handledande lärare Jenny Sjöström ja toimintaterapeutti Mirjami Pesonen (tallenne)

Kuulovammainen lapsi/oppilas ryhmässä, ohjaava opettaja Miia Kareisto (tallenne)

Näkövammainen lapsi/oppilas ryhmässä, ohjaavat opettajat Päivi Toikkanen ja Kirsi Salonen (tallenne)

Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin, ohjaava opettaja Tero Kujala (tallenne)

Sujuva kouluarki

MAPA® toimintamallin hyödyntäminen ulospäin oireilevan oppilaan kohtaamisessa, erityistason MAPA®-kouluttajat Klaus Tanttu ja Pasi Remes (tallenne)

Työnohjauksesta hallintaa ja virtaa tai jopa boostia työhön, ohjaavat opettajat, työnohjaajat (STOry) Sanna Komu ja Pasi Remes sekä erityisluokanopettaja Elina Korhonen (tallenne)

Vuosiluokkiin sitomaton opetus – lainsäädäntöä ja käytäntöä, opetusneuvos Riia Palmqvist, ohjaavat opettajat Tiina Pilbacka-Rönkä ja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)

Erityisen tuen oppilas yleisopetuksen luokassa – eriyttämistapoja inkluusion hengessä, ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä (tallenne)

Liikuntaa vai erityisliikuntaa? Vai onko sillä mitään väliä? ohjaava opettaja Matti Salmela ja toimintaterapeutti Aleksi Vanninen  (podcast)

Erityiset painoalueet – mahdollisuus motivoitua, ohjaava opettaja Sari Granroth-Nalkki (tallenne)

Itsesäätelyn merkitys kouluoppimisessa, ohjaava opettaja Riina Niutanen ja psykologi Satu Peitso (tallenne)

Yhdessä tehden

Kodin ja koulun yhteistyö – ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas, ohjaava opettaja Anna-Kaisa Sipilä ja ohjaavan perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen (tallenne)

Yhteisopettajuuden voimavaroin tukea oppilaille eriyttämällä ja tukiopetuksen turvin, ohjaava opettaja Hanna Lampi ja laaja-alainen erityisopettaja Lotta Karlsson (tallenne)

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö, erityisluokanopettaja Virpi Kauppinen ja koulunkäynninohjaaja Lotta Smolsky (tallenne)

Oppijan ja huoltajien osallistaminen tuen suunnittelussa ja arvioinnissa, erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas, Suomen Vanhempainliitto ja kuntoutuspäälikkö Mari Jokitalo-Trebs (tallenne)

RESETTI-perheluokkatoiminta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, Ohjaava perhetyön asiantuntija Anuliisa Kemppainen ja kuntoutuksen ohjaaja Tarja Kankaanpää (tallenne)

Varhaiskasvatus

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen avain on arjen pedagogiikka, ohjaavat opettajat Tiina Heikkinen ja Riina Niutanen (tallenne)

Tiimityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, ohjaava kuntouttaja Mirjami Ylikojola ja ohjaava opettaja Riina Niutanen (tallenne)

Kehityksellinen kielihäiriö varhaiskasvatuksessa – Valterin palvelut tukena, puheterapeutit Päivi Jääskö ja Outi Paakkari (tallenne)

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset nettikahvilat

Differentiering för alla, handledande lärarna Anne Levón och Daniel Enbacka (inspelning)

Autismvänlig skola, handledande lärare Anne Levón och handledande habiliterare Jenny Felixson (inspelning)

För en lättare vardag, handledande lärare Jenny Sjöström (tallenne)

Mitä tehdä, kun oppilas käyttäytyy haastavasti ja motivaatio koulunkäyntiin on hukassa? Var är motivationen?, handledande lärare Jenny Sjöström ja toimintaterapeutti Mirjami Pesonen (tallenne)

Osallisuuden tukeminen kun puhuminen ahdistaa / Hur stöda delaktigheten hos elever som får ångest av att prata, puheterapeutti Fanny Häggblom ja psykologi Satu Peitso (tallenne)

Eläinavusteinen pedagogiikka – Djurassisterad pedagogik (tallenne)