Valteri center för lärande och kompetens arrangerar gratis nätcafèer ungefär en gång i månaden på tisdagar med början klockan 15.00. Nätcaféerna ordnas på distans. Alla som anmält sig till ett nätcafé före kl. 12.00 på sändningsdagen får en länk. Det är möjligt också at titta på inspelningen senare.

Itsesäätelyn merkitys kouluoppimisessa

Tiistai 6.10. klo 15.00-15.30 (suora Facebook-lähetys osoitteessa https://www.facebook.com/valteri.fi)

Valterin ohjaava opettaja Riina Niutanen ja psykologi Satu Peitso keskustelevat itsesäätelyn merkityksestä kouluoppimisessa. He keskustelevat itsesäätelyyn vaikuttavista tekijöistä ja kuinka tärkeää koulun aikuisten on yrittää ymmärtää lapsen haasteita itsesäätelyn näkökulmasta. Keskusteluissa nousevat esille stressin merkitys sekä erilaiset keinot tukea lasten ja nuorten kehittyviä itsesäätelyn taitoja.

Kouluttajat:
Riina Niutanen on elokuussa luokkatyöstä ohjaavan opettajan saappaisiin hypännyt varhaiskasvatuksen- ja erityisluokanopettaja, joka tykkää keskustella isojen ja varsinkin pienten ihmisten kanssa asioista ja asianvieruksista ja rakentaa yhteyksiä ja vuorovaikutusta kaikenlaisia kommunikointikeinoja käyttäen sinne, mistä sitä näyttää puuttuvan. Riina on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana, erityisluokanopettajana, valmistavan luokan opettajana ja luokanopettajana ja on käynyt eskarin ja ekaluokan aika monta kertaa. Isona Riina haaveilee tulevansa valtavan varakkaan säätiön hyväksi haltijaksi ja jakavansa avustuksia ennaltaehkäisevään hyvään varhaiskasvatukseen, kouluille ja harrastustoimintaan.

Satu Peitson työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua. Satu pyrkii työssään edistämään lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja avaamaan oppimiseen liittyviä solmukohtia. Satun pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksien tunnistaminen ja tukeminen sekä tuen vaikuttavuuden seuraaminen.

 

Riina Niutanen ja Satu Peitso

Kuva: Riina Niutanen ja Satu Peitso

Kodin ja koulun yhteistyö - ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin

Tiistai 29.9.2020 klo 15.00-15.30

Syyskuussa Valterin nettikahvilaan saapuu ohjaavan perhetyön asiantuntijan Anuliisa Kemppaisen ja ohjaavan opettajan Anna-Kaisa Sipilän vieraaksi erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas Vanhempainliitosta. He keskustelevat kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, sen mahdollisista haasteista sekä ratkaisuista haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Millaisia voivat olla kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteet? Millaisia ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin löytyy?

Kouluttajat:

Sari Haapakankaan (e.Manninen) sydämen asia on lasten ja vanhempien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen koulumaailmassa. Sari on ennen kaikkea nepsy-uusperheen äiti. Hän on tarkastellut koulua opettajana, tutkijana, opettajankouluttajana ja sittemmin kodin ja koulun yhteistyön näkövinkkelistä Suomen Vanhempainliitossa. Erityiskasvatuksen asiantuntijana hän on työparinsa Aslak Rantakokon kanssa toteuttanut vanhempien ja lasten osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen koulussa liittyviä hankkeita, joiden satoa nyt levitetään ympäri Suomen. He kouluttavat mm. kodin ja koulun yhteistyöhön ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita erityisperheiden näkökulmasta, kehittävät osallisuusmateriaaleja ja toteuttavat koulutuksia nepsy-kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Anna-Kaisa Sipilä on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaava opettaja, jonka erityisosaamista on autismikirjo, sosiaalinen vuorovaikutus ja haastava käyttäytyminen. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen tohtori ja ylemmän erityistason psykoterapeutti. Anna-Kaisa on kirjoittanut Kyllikki Kerolan (KT, erityisopettaja) kanssa kaksi suosittua kirjaa, Haastava käyttäytyminen ja Koululaisen hyvä päivä.  Viimeisin kirja, Koululaisen hyvä päivä, auttaa virittämään keskusteluja lasten ja aikuisten kesken arjen asioista, joissa koululainen tekee valintoja ja oppii oman elämänsä sankariksi.

Anuliisa Kemppainen on kahden kouluikäisen lapsen äiti, joka toimii ohjaavana perhetyön asiantuntijana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Anuliisa tuntee kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen sekä vanhempana että ammattilaisena. Ammattilaisena hän pystyy monipuolisesti avaamaan tapoja, joilla tukea oppilaita ja perhettä arjessa. Erityisesti Anuliisa puhuu myönteisen kohtaamisen ja dialogisen vuorovaikutuksen puolesta.

Kuva: Haapakangas, Sipilä, Kemppainen

Yhteisopettajuuden voimavaroin tukea oppilaille eriyttämällä ja tukiopetuksen turvin

Keskiviikko 26.8.2020 klo 15.00-16.00

Valterin ohjaava opettaja Hanna Lampi saa elokuiseen nettikahvilaan vieraakseen entisen yhteisopettajatyöparinsa, luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan Lotta Karlssonin. He keskustelevat yhteisopetuksen mahdollisuuksista ja hyödyistä oppilaan, opettajan ja koko työyhteisön näkökulmasta. Miten tutkimukset asiasta kertovat? Millaisia kokemuksia käytännön kentältä joustavista opetusjärjestelyistä ja eriyttämisestä on? Miten korona-aika on asiaa muuttanut ja miten hyödynnettäisiin tukiopetuksen määrärahoja yhdessä, niin että niistä olisi eniten hyötyä? Pohditaan yhdessä hyviä käytänteitä, jotta poikkeukselliset kouluolosuhteet saataisiin sujumaan kaikille parhain päin.

Kouluttajat:

Hanna Lampi on tulevaisuuskasvatuksesta, ihmisten osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta inspiroituva maailmanparantaja. Hänellä on kokemusta yhteisopettajuudesta inklusiivisessa peruskoulussa vuodesta 2009 alkaen niin alakoulun, yläkoulun kuin ohjaavan opettajan näkökulmastakin. Oikein toteutettuna, yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi!

Lotta Karlsson on luokanopettaja ja laaja-alainen erityisopettaja, joka työskentelee Jakomäen peruskoulussa. Lotta on toteuttanut yhteisopettajuutta ja tiimiopettajuutta koko työuransa ajan eri muodoissa. Opettajan työn lisäksi Lotta on Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijaopettaja sekä Editan sivutoiminen kouluttaja, jonka erikoisosaamista ovat tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä monikielisten oppilaiden tukeminen.

Katso tallenne

Lotta Karlsson ja Hanna Lampi

Kuva: Lotta Karlsson ja Hanna Lampi