Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Näkö ja monitarpeiset oppilaat/Syn och elever med flerfunktionsnedsättning

tiistaina 12.12.2017 klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa saa pienen alustuksen monitarpeisten oppilaitten näkemisen liittyviin haasteisiin. Mitä asioita voidaan huomioida kouluymäristössä ja oppilaan työskentelyssä?

I netcaféet får ni en kort introduktion i synutmaningar hos elever med flerfunktionsnedsättning. Vilken saker kan man beakta i skolmiljön och i elevens arbete?

Kahvila on kaksikielinen./Caféet är tvåspråkig.

Ilmoittaudu

Kouluttajat: Mona-Lisa Möller ja Marketta Karvonen.

Marketta ja Mona-Lisa ovat Valteri Ruskiksen ja Skillan uusia ohjaavia opettajia. Molemmat ovat tehneet pitkään näkövammaisten lasten ja nuorten parissa opetustyötä ja ohjausta ja ovat koulutukseltaan näkövammaisten erityisopettajia.

Marketta och Mona-Lisa är nya handledande lärare vid Ruskis och Skilla. Båda två har länge arbetat med undervisning och handledning av barn och unga med synnedsättning och är utbildade speciallärare för elever med synnedsättning.

 

Vahvistu hankehakemuksissa -Valteri kehittämiskumppanina

tiistaina 28.11.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Koulun arki tuo viikoittain eteen kehittämiskohteita ja hankerahoitustakin olisi tarjolla - mutta mistä ihmeestä tekijöitä, aikaa ja osaamista? Kuulostaako tutulta? Tässä nettikahvilassa Valterin hankeasiantuntijat kertovat hanketyön onnistumisen avaimista sekä esimerkkejä pienistä ja suurista hankkeista, joissa Valteri on toiminut kehittämiskumppanina ja lisäresurssina kouluille ja kunnille aina hankerahoituksen hakemisesta hankearviointiin. Vahvempana seuraavaan hankehakuun!

Asiantuntijoina Valterista: hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala, rehtori Sirpa Oja sekä ohjaava opettaja Johanna Sergejeff.

Terhi Ojala, Sirpa Oja ja Johanna Sergejeff

Vaativan erityisen tuen kehittäminen - yhdessä oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin voimavaroja vahvistamaan

tiistaina 14.11.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Nettikahvilassa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän loppuraporttia (2017) ja sen ehdotuksia esi- ja perusopetuksen kehittämiseksi. Lisäksi nettikahvilassa pohditaan myönteisen kohtaamisen, vuorovaikutuksen sekä voimavarojen ja vahvuuksien vahvistamisen merkitystä vaativan erityisen tuen oppilaiden hyvinvoinnin tukena.

Kouluttajat: Terhi Ojala ja Maria Laiho

Terhi Ojala, KT, toimii hanke-ja koulutuspäällikkönä Oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa. Terhi on pitkään työskennellyt erilaisissa erityispedagogiikkaan liittyvissä tehtävissä useissa organisaatioissa. Terhi oli mukana OKM:n Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmässä ja sen sairaalaopetuksen jaoksessa.

Maria Laiho, KM, toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänen tehtävänään on tukea oppilaiden opinpolkua yhdessä heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä kanssa esim. ohjauskäyntien, tukijaksojen ja erilaisten koulutusten kautta. Maria on taustaltaan erityisluokanopettaja ja psykologian opettaja ja hänellä on pitkä kokemustausta moninaisten oppilaiden ja heidän lähiverkostojen kanssa toimimisesta.

Maria Laiho ja Terhi Ojala

Katso tallenne

Katso materiaali

Oppilas, tavoitteet ja arviointi - miten kirjoitan oppilaasta

tiistaina 31.10.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Pedagogiset asiakirjat, sanallinen arviointi ja monet muut oppilaasta kirjoitettavat tekstit ovat opettajan arkea. Nettikahvilassa pohditaan mm. miten kirjoittaa mahdollisimman oppilaslähtöisesti, miten asettaa realistiset tavoitteet ja arvioida niiden saavuttamista.

Kouluttaja: Raisa Sieppi toimii oppimisen tuen päällikkönä Valteri Tervaväylässä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä pedagogiset asiakirjat liittyvät olennaisesti Raisan työtehtäviin sekä koulun että oppimis- ja ohjauskeskuksen toiminnassa.

Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli

tiistaina 5.9.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Miten kuvaat toiminta-alueittain etenevän oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita? Tutustutaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin, joka antaa opettajalle vinkkejä yksilöllisen opetuksen suunnitteluun.

Kouluttajat: Heljä Happonen ja Päivi Lång

Heljä ja Päivi ovat ohjaavia opettajia Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. He toimivat monitarpeisten kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten oppilaiden, heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä tukena opinpolulla. Lisäksi he kouluttavat toiminta-alueittain etenevästä opetuksesta.

 

Creative Commons -lisenssi
Valterin nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Videotallenteita käytettäessä tulee noudattaa verkkomateriaalien käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen. Videoita ei ole lupa tallentaa, kopioida tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen sekä sen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Aineistoa lainattaessa on lähde ja käsikirjoittajat mainittava.