Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Att göra skillnad varje dag
-konkreta tips för anpassning av undervisning, miljö och material

Tisdag 26.11.2019 kl. 15.00-15.30

Hur kan vi anpassa skolvardagen för olika elever med olika behov? Differentiering och individualisering i praktiken genom tätt samarbete mellan lärare och handledare.

Tanja Fransman jobbar som handledare och Jenny Sjöström som handledande lärare på Valteri center för lärande och kompetens. Innan dess har de jobbat tillsammans flera år och båda har lång erfarenhet av elever med NPF och inlärningssvårigheter.

Anmäl

Huom! Nettikahvila on ruotsinkielinen.

Haastava käyttäytyminen

Tiistai 5.11.2019 klo 15.00-15.30

Haastava käytös - mitä se on ja miltä se tuntuu? Keskustelua haastavasta käyttäytymisestä ja sen työntekijässä herättämistä tunteista. Aiheesta keskustelevat Valterin ohjaavat opettajat Matti Salmela ja Pasi Remes, sekä neuropsykologian erikoispsykologi Tiina Huttunen.

Näkövammainen lapsi/oppilas ryhmässä

Tiistai 8.10.2019 klo 15.00-15.30

Mitä tulee huomioida oppimisympäristössä ja opetuksessa kun ryhmässä on näkövammainen lapsi tai oppilas? Millainen on oppilaan tukiverkosto ja mistä voi saada tukea, niin oppilaalle kuin oppilaan parissa työskenteleville aikuisille?

Kouluttajat: Päivi Toikkanen ja Kirsi Salonen ovat Valterin ohjaavia opettajia ja he työskentelevät näkövammaisten oppilaiden parissa.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan välinen yhteistyö

Tiistai 17.9.2019 klo 15.00-15.30

Koulunkäynninohjaajan ja opettajan vastuunjako koulun arjessa.
Mistä hyvä yhteistyö rakentuu? Miten vuorovaikutus toimii kiireisen arjen keskellä?

Kouluttajat: Virpi Kauppinen työskentelee erityisluokanopettajana ja Lotta Smolsky koulunkäynninohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Helsingissä. Molemmilla on pitkä kokemus koulumaailmasta ja tiimityöskentelystä.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

Kuulovammainen lapsi/oppilas ryhmässä

Tiistai 27.8.2019 klo 15.00-15.30

Kuulovammaisen lapsen/oppilaan kohtaaminen ja tarpeiden huomiointi päiväkodin/koulun arjessa.

Millainen on hyvä kuunteluympäristö? Mitä on hyvä ottaa huomioon kuulovammaisen lapsen/oppilaan kohtaamisessa, ohjaamisessa ja opetuksessa?

Kouluttaja: Miia Kareisto toimii ohjaavana opettajana Oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa.  Hänellä on pitkä kokemus kuulovammaisten opettamisesta ja ohjaamisesta.

Katso tallenne

Koulutusmateriaali

ohjaava opettaja Miia Kareisto