Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Oppimista ja osallisuutta edistävä oppimisympäristö ja toimintakulttuuri

Tiistai 22.5.2018 klo 15.00-15.30

OPS 2016 mukaan oppimisympäristö on tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja toimintakäytänteitä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuu. Oppimisympäristö avautuu koulurakennuksen fyysisistä tiloista yhä enemmän ulospäin muihin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Fyysisillä oppimistiloilla tarkoitetaan koulurakennusta ja siihen liittyviä kalusteita ja laitteita. Tässä nettikahvilassa pohditaan minkälainen oppimisympäristö ja toimintakulttuuri tukevat oppilaitten oppimista ja miten oppilaiden osallisuutta voidaan tukea?

Kouluttaja: Raija Kattilakoski on toiminut tuntiopettajana ja erityisopettajana enimmäkseen nuorten parissa toisella asteella ja yläkoulussa sekä hankekoordinaattorina kehittämässä opetuksen eriyttämistä ja samanaikaisopettajuutta. Vuodesta 2011 alkaen hän on toiminut Valterissa ohjaavana opettajana tehden opetus- ja kasvatushenkilöstön täydennyskoulutusta, työnohjannut sekä vastannut Valteri Onervan tilauskoulutuksista. Hän on kiinnostunut uusista oppimisympäristöistä ja siihen liittyen väittelee 8.6.2018 koulun toimintakulttuurin muutoksesta muutettaessa uusiin, avautuviin oppimistiloihin. Tämä nettikahvilan esitys johdattaa aiheeseen, mutta tarkemmat tulokset julkistetaan vasta väitöstilaisuuden jälkeen.

Koira-avusteinen opetus

Tiistai 17.4.2018 klo 15.00-15.30

Mitä se on? Miten koira voi auttaa oppimisen polulla ja koulunkäynnissä? Nettikahvilassa 17.4. kerrotaan koira-avusteisen opetuksen hyödyistä ja kuullaan kokemuksia koira-avusteisen pienryhmän arjesta.

Kouluttajat: Erityisluokanopettaja Marja Hälikkä ja ohjaava opettaja Veera Pitkänen Valteri Mikaelista

Kouluttajat ovat käyneet koira-avusteinen kasvatus ja kuntoutustyö –täydennyskoulutuksen.

Att utveckla verksamhetskulturen inom förskoleundervisningen

Tisdag 3.4.2018 kl 15.00-15.30

Hur ska verksamhetskulturen se ut i dagens förskola? Vilka krav ställer läroplanen och vilka utmaningar behöver vi svara på med tanke på framtiden? I nätcaféet tar Josefin Holmkvist upp utmaningarna vi kan stöts på men även hur vi med hjälp av förskolans verksamhetskultur kan bemöta och förebygga de här utmaningarna.

Josefin jobbar som rektor för Valteri center för lärande och kompetens vid Skilla enhet. Hon deltog i Valteris läroplansarbete och jobbar idag aktivt med att implementera läroplanen i skolans vardag.

Toimintakykyarvio.fi -palvelu oppilaanohjauksen tukena

Tiistaina 13.2.2018 klo 15.00-15.30

Sisältö: Toimintakykyarvio.fi -palvelu: Miten palvelu tukee oppilaan ja huoltajan osallisuutta? Miten se tuo oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet näkyväksi? Miten voit hyödyntää palvelusta saatavaa monialaisesti tuotettua toimintakyvyn kuvausta oppilaan jatkopolun suunnittelussa? Nettikahvilassa tutustutaan Valterissa kehitetyn palvelun käyttöön sekä vahvuusperustaisen toimintakykytiedon hyödyntämiseen tuen, tavoitteiden ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Kouluttajat: Valterissa toteutetun, Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Tervareitti-hankkeen (2015-2017) projektipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari sekä projektityöntekijä Veli-Pekka Nitovuori ovat olleet kehittämässä toimintakykyarvio.fi-palvelua osana Tervareitin voimavarakeskeistä ohjausmallia.

Katso tallenne

Katso materiaali

Kokeile toimintakykyarviota osoitteessa www.toimintakykyarvio.fi

Valteri-julkaisut

tiistaina 23.1.2018 klo 15.00-15.30

Sisältö: Oletko jo tutustunut siihen, millaisia julkaisuja me Valterissa tuotamme erilaisiin oppimisen tarpeisiin? Julkaisujamme ovat käyttäneet erilaiset ihmiset varhaiskasvatuksesta aikuisiin, kouluissa ja erilaisissa terapiaympäristöissä.  Nyt sinulla on mahdollisuus kuulla nettikahvilassa pieni läpileikkaus siitä, mitä julkaisuja ja miksi me tuotamme ja kuinka sinä voit niitä omassa opetustyössäsi hyödyntää.

Valteri-julkaisuihin voit tutustua myös erilaisilla messuilla, koulutuksissa ja verkkokaupassamme Valteri-Puodissa.

Kouluttaja: Laura Pursiainen

Laura Pursiainen toimii oppimateriaalituottajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Laura on ollut mukana tuottajana tai tekijänä monissa Valterin julkaisuissa, mm. Marjamäki, Ella ja Elias –sarjoissa sekä Pupupuu- ja Mopopupu -fonologiamateriaaleissa.

Näkö ja monitarpeiset oppilaat

tiistaina 12.12.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Nettikahvilassa saa pienen alustuksen monitarpeisten oppilaitten näkemisen liittyviin haasteisiin. Mitä asioita voidaan huomioida kouluymäristössä ja oppilaan työskentelyssä?

Kahvila on kaksikielinen.

Kouluttajat: Mona-Lisa Möller ja Marketta Karvonen.

Marketta ja Mona-Lisa ovat Valteri Ruskiksen ja Skillan uusia ohjaavia opettajia. Molemmat ovat tehneet pitkään näkövammaisten lasten ja nuorten parissa opetustyötä ja ohjausta ja ovat koulutukseltaan näkövammaisten erityisopettajia.

Katso tallenne

Katso materiaali

Vahvistu hankehakemuksissa -Valteri kehittämiskumppanina

tiistaina 28.11.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Koulun arki tuo viikoittain eteen kehittämiskohteita ja hankerahoitustakin olisi tarjolla - mutta mistä ihmeestä tekijöitä, aikaa ja osaamista? Kuulostaako tutulta? Tässä nettikahvilassa Valterin hankeasiantuntijat kertovat hanketyön onnistumisen avaimista sekä esimerkkejä pienistä ja suurista hankkeista, joissa Valteri on toiminut kehittämiskumppanina ja lisäresurssina kouluille ja kunnille aina hankerahoituksen hakemisesta hankearviointiin. Vahvempana seuraavaan hankehakuun!

Asiantuntijoina Valterista: hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala, rehtori Sirpa Oja sekä ohjaava opettaja Johanna Sergejeff.

Terhi Ojala, Sirpa Oja ja Johanna Sergejeff

Katso tallenne

Vaativan erityisen tuen kehittäminen - yhdessä oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin voimavaroja vahvistamaan

tiistaina 14.11.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Nettikahvilassa tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmän loppuraporttia (2017) ja sen ehdotuksia esi- ja perusopetuksen kehittämiseksi. Lisäksi nettikahvilassa pohditaan myönteisen kohtaamisen, vuorovaikutuksen sekä voimavarojen ja vahvuuksien vahvistamisen merkitystä vaativan erityisen tuen oppilaiden hyvinvoinnin tukena.

Kouluttajat: Terhi Ojala ja Maria Laiho

Terhi Ojala, KT, toimii hanke-ja koulutuspäällikkönä Oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa. Terhi on pitkään työskennellyt erilaisissa erityispedagogiikkaan liittyvissä tehtävissä useissa organisaatioissa. Terhi oli mukana OKM:n Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmässä ja sen sairaalaopetuksen jaoksessa.

Maria Laiho, KM, toimii ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänen tehtävänään on tukea oppilaiden opinpolkua yhdessä heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä kanssa esim. ohjauskäyntien, tukijaksojen ja erilaisten koulutusten kautta. Maria on taustaltaan erityisluokanopettaja ja psykologian opettaja ja hänellä on pitkä kokemustausta moninaisten oppilaiden ja heidän lähiverkostojen kanssa toimimisesta.

Maria Laiho ja Terhi Ojala

Katso tallenne

Katso materiaali

Oppilas, tavoitteet ja arviointi - miten kirjoitan oppilaasta

tiistaina 31.10.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Pedagogiset asiakirjat, sanallinen arviointi ja monet muut oppilaasta kirjoitettavat tekstit ovat opettajan arkea. Nettikahvilassa pohditaan mm. miten kirjoittaa mahdollisimman oppilaslähtöisesti, miten asettaa realistiset tavoitteet ja arvioida niiden saavuttamista.

Kouluttaja: Raisa Sieppi toimii oppimisen tuen päällikkönä Valteri Tervaväylässä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä pedagogiset asiakirjat liittyvät olennaisesti Raisan työtehtäviin sekä koulun että oppimis- ja ohjauskeskuksen toiminnassa.

Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli

tiistaina 5.9.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Miten kuvaat toiminta-alueittain etenevän oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita? Tutustutaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin, joka antaa opettajalle vinkkejä yksilöllisen opetuksen suunnitteluun.

Kouluttajat: Heljä Happonen ja Päivi Lång

Heljä ja Päivi ovat ohjaavia opettajia Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. He toimivat monitarpeisten kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten oppilaiden, heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä tukena opinpolulla. Lisäksi he kouluttavat toiminta-alueittain etenevästä opetuksesta.