Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita, jotka järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

MAPA® toimintamallin hyödyntäminen ulospäin oireilevan oppilaan kohtaamisessa

Tiistai 14.3.2023 klo 15.00–15.30

Käytöksellään ulospäin oireileva oppilas koulussa. Miten oireilu näkyy koulussa? Mitä on MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta? Miten hyödyntää MAPA® toimintamallia koulun arjessa? Valterin asiantuntijat keskustelevat ja antavat käytännön tietoa aiheeseen liittyen. Nettikahvila on suunnattu koulujen henkilöstölle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tallenne

Nettikahvilan kouluttajina toimivat erityistason MAPA®-kouluttajat Klaus Tanttu ja Pasi Remes.

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen avain on arjen pedagogiikka

Tiistai 15.11.2022 klo 15.00–15.30

Mitä inklusiivinen varhaiskasvatus on ja miten se liittyy pedagogiikkaan? Mikä merkitys pedagogiikalla on varhaiskasvatuksessa ja miten pedagogiikka saadaan mahdutettua varhaiskasvatuksen moninaiseen arkeen? Miten varhaiskasvatuslain 1.8. voimaan astunut muutos tulisi huomioida päiväkotien ja esiopetuksen arjessa? Kuinka omalla toiminnallamme vahvistamme tiimiä, tuemme lasten osallisuutta ja mahdollisuutta olla osa ryhmän toimintaa?  Valterin asiantuntijat keskustelevat ja antavat käytännön vinkkejä aiheeseen liittyen. Nettikahvila on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen sosionomeille, lastenhoitajille, ryhmäavustajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille, päiväkotien johtajille sekä kuntien varhaiskasvatuspäälliköille ja sivistysjohtajille.

Tallenne

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen (vasemmalla), ohjaava opettaja, Valteri
Riina Niutanen (oikealla), ohjaava opettaja, Valteri