Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö

Tiistai 4.12.2018 klo. 15.00-15.30

Nettikahvilassa ideoidaan yhdessä, miten oppilashuoltotyön kurssi käännetään korjaavasta ennaltaehkäisevään. Visioimme myös, millä toimenpiteillä oppilashuoltotyöstä rakennetaan muutosten myllerryksessä monialaisen yhteistyön tehoyksikkö.

Kouluttajat: Minna Rouste on vs. rehtori ja toimii oppilashuollon ohjausryhmässä. Merja Koivisto on ohjaava opettaja ja oli mukana verkostossa, joka valmisteli THL:n syksyllä julkaiseman oppaan kuntien opiskeluhuoltoryhmän työn tueksi.

Hur bemöter vi barn med utmanande beteende?

Tisdag 6.11.2018 kl. 15.00-15.30

Hur kan vi i skolans undervisning möta elever med svårigheter inom det neuropsykiatriska området på deras villkor? Att förstå hur hjärnans funktion till stor del relaterar till barn och ungdomar med NPF är en viktig del i arbetet. Föreläsning ger tips och ideer på en del verktyg att använda till stöd och hjälp för dessa elever i skolans vardag.         

Johanna Haukka är från Sverige och jobbar som handledande lärare i Valteri inom det neuropsykiatriska området. Hon har arbetat som specialklasslärare, specialbarnträdgårdslärare och specialpedagog i både Sverige och Finland.

Nettikahvila on ruotsinkielinen.

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Videoinnista digitarinoihin!
Digitarinat avuksi arkipäivän haasteisiin päiväkodissa.

Tiistai 9.10.2018 klo 15.00-15.30

Videointi on suosittu tapa havainnollistaa lapsen arkea. Mutta miten hyödynnämme ne päiväkotiarjen toiminnan suunnittelussa ja haastavien tilanteiden ymmärtämisessä ja käsittelemisessä? Ohjaava opettaja Niina Laitinen kertoo, miten lasten ääni saadaan kuuluville digitarinoilla ja miten siitä on hyötyä koko ryhmälle.

Kouluttaja: Niina Laitinen työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä kokemus varhaiserityisopetuksesta.

Niina Laitinen

Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Moninaiset oppijat ja oppimisen pulmat - mistä saan tukea?

Tiistai 18.9.2018 klo 15.00-15.30

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat työssään monenlaisia haasteita ja tilanteita, joihin he haluaisivat ohjauksellista tukea. Lasten ja nuorten moninaisuus sekä kasvuun, oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset askarruttavat ja työllistävät. Tärkeää olisi, että arki saataisiin ryhmässä sujumaan ja tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren oppimisen ilo säilymään. Turhan usein päiväkodin ja koulun henkilöstö myös kokee jäävänsä yksin ongelmatilanteissa.

Ohjauskäynti tarjoaa välitöntä tukea oppimiseen ja kuntoutumiseen sekä opetusjärjestelyihin. Näitä ohjauskäyntejä tekevät Valterin oppimisen ja kuntoutumisen asiantuntijat. Nettikahvilassa pohdimme käytännön esimerkkien avulla, mitä ohjauskäynnin aikana tapahtuu ja millaisiin tilanteisiin ohjauskäynneistä on apua.

Kouluttaja: Raisa Sieppi työskentelee oppimisen tuen päällikkönä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

Raisa Sieppi
Katso tallenne

HUOM! Tallenne aukeaa varmimmin Windows-ympäristössä.

Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin

Tiistai 21.8.2018 klo 15.00-15.30

Usea autismikirjon oppilas kuormittuu päivittäisessä kouluarjessa liiallisesti. Tällä on vahva vaikutus oppilaan koulunkäynnin sujuvuuteen, oppimiseen ja yleiseen hyvinvointiin.

Nettikahvilassa käydään läpi työvälineitä, joilla voimme ennalta ehkäistä liiallista kuormittumista, vahvistaa koulunkäynnin sujuvuutta ja oppimista autismikirjon oppilaan omassa lähikoulussa, mm: visuaalinen ja konkreettinen oppimisympäristö, kielellisten taitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki, aistitoimintojen huomioiminen ja oman osallisuuden vahvistaminen

Kouluttaja: Tero Kujala työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus autismikirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, myös erityisluokanopettajana ja lastentarhanopettajana.