Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Oppilas, tavoitteet ja arviointi - miten kirjoitan oppilaasta

tiistaina 31.10.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Pedagogiset asiakirjat, sanallinen arviointi ja monet muut oppilaasta kirjoitettavat tekstit ovat opettajan arkea. Nettikahvilassa pohditaan mm. miten kirjoittaa mahdollisimman oppilaslähtöisesti, miten asettaa realistiset tavoitteet ja arvioida niiden saavuttamista.

Kouluttaja: Raisa Sieppi toimii oppimisen tuen päällikkönä Valteri Tervaväylässä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä pedagogiset asiakirjat liittyvät olennaisesti Raisan työtehtäviin sekä koulun että oppimis- ja ohjauskeskuksen toiminnassa.

Toiminta-alueittain etenevä opetus & Valteri-OPS:n palapelimalli

tiistaina 5.9.2017 klo 15.00-15.30

Sisältö: Miten kuvaat toiminta-alueittain etenevän oppilaan vahvuuksia, toimintakykyä ja oppimistavoitteita? Tutustutaan toiminta-alueittain etenevän opetuksen palapelimalliin, joka antaa opettajalle vinkkejä yksilöllisen opetuksen suunnitteluun.

Kouluttajat: Heljä Happonen ja Päivi Lång

Heljä ja Päivi ovat ohjaavia opettajia Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. He toimivat monitarpeisten kuulo-, näkö- ja kuulonäkövammaisten oppilaiden, heidän perheidensä ja lähityöntekijöidensä tukena opinpolulla. Lisäksi he kouluttavat toiminta-alueittain etenevästä opetuksesta.

 

Creative Commons -lisenssi
Valterin nettikahviloiden tallenteet ja materiaalit on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Videotallenteita käytettäessä tulee noudattaa verkkomateriaalien käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961) siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen. Videoita ei ole lupa tallentaa, kopioida tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen sekä sen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Aineistoa lainattaessa on lähde ja käsikirjoittajat mainittava.