Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Tukea autismikirjon oppilaan koulunkäyntiin

Tiistai 21.8.2018 klo 15.00-15.30

Usea autismikirjon oppilas kuormittuu päivittäisessä kouluarjessa liiallisesti. Tällä on vahva vaikutus oppilaan koulunkäynnin sujuvuuteen, oppimiseen ja yleiseen hyvinvointiin.

Nettikahvilassa käydään läpi työvälineitä, joilla voimme ennalta ehkäistä liiallista kuormittumista, vahvistaa koulunkäynnin sujuvuutta ja oppimista autismikirjon oppilaan omassa lähikoulussa, mm: visuaalinen ja konkreettinen oppimisympäristö, kielellisten taitojen, sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki, aistitoimintojen huomioiminen ja oman osallisuuden vahvistaminen

Kouluttaja: Tero Kujala työskentelee ohjaavana opettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus autismikirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, myös erityisluokanopettajana ja lastentarhanopettajana.