Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri järjestää ilmaisia nettikahviloita kerran kuussa tiistaisin klo 15.00 alkaen. Nettikahvilat järjestetään etäyhteydellä. Kaikki, jotka ovat ilmoittautuneet kyseiseen nettikahvilaan lähetyspäivänä klo 12.00 mennessä, saavat linkin, jonka avulla voivat osallistua livenä tai katsoa tallenteen myöhemmin.

Osallisuuden tukeminen kun puhuminen ahdistaa
Hur stöda delaktigheten hos elever som får ångest av att prata

Tiistai 7.12. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa Valterin puheterapeutti Fanny Häggblom ja psykologi Satu Peitso keskustelevat lapsen osallisuutta tukevista keinoista koulussa, silloin kun lasta ahdistaa puhua. Osallisuuden tukemisen näkökulmasta tärkeintä on luoda lämpimiä ja turvallisia kohtaamisen paikkoja, joissa ei ole painetta puhumiselle. Nettikahvilassa pohditaan konkreettisia keinoja, joilla voi yrittää helpottaa lapsen osallistumista ja mahdollisuutta näyttää osaamistaan sekä taitojaan. Lisäksi on tärkeä pohtia tuen ja hoidon kokonaisuutta ottaen huomioon lapsen yksilöllinen tilanne.

Nettikahvila on kaksikielinen.

Ilmoittaudu

Kuvassa vasemmalla Valterin puheterapeutti Fanny Häggblom ja oikealla psykologi Satu Peitso

Kouluttajat:
Fanny Häggblom (vasemmalla) työskentelee puheterapeuttina Valteri Ruskiksella ja Skillassa. Fannya kiinnostaa erityisesti puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttö (AAC) ja vuorovaikutuksen tukeminen. Hänelle on tärkeää, että jokaisella on keino ilmaista itseään, on se sitten äänellä, viittomilla, kuvilla tai symbolein.

Satu Peitso (oikealla) pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti.

Eläinavusteinen pedagogiikka
Djurassisterad pedagogik

Tiistai 16.11. klo 15.00-15.30

Keskustelemme siitä kuinka eläimet voivat olla lapsen tai nuoren tukena ja mahdollistaa sujuvamman kouluarjen. Eläinavusteinen pedagogiikka tuo monille mieleen lukukoirat, mutta kenttä on huomattavasti laajempi ja monipuolisempi. Jos olet pohtinut olisiko eläinavusteisuus sinun juttusi, niin tule kuuntelemaan mitä kaikkea se on ja voi olla.

Vi diskuterar hur djur kan stöda barn och unga, så att de kan uppnå en smidigare skolvardag. Djurassisterad pedagogik får många att tänka på läshundar, men fältet är betydligt bredare och mångsidigare än så. Om du någon gång funderat på om det här vore din grej, så ska du komma med och höra vad djurassisterad pedagogik är och kan vara.

Kuvassa oppilas on pöydän ääressä oppitunnilla ja hänen edessään pöydällä on historian oppikirjat ja koira, joka makaa pöydällä silmät kiinni.

Psyykkisesti oireileva oppilas luokassa

Tiistai 2.11. klo 15.00-15.30

Psyykkisesti oireilevan oppilaan oirekuva, sen ymmärtäminen sekä työntekijässä heräävät reaktiot. Pureudutaan lyhyesti psyykkisesti oireilevan oppilaan oirekuvaan ja sen taustoihin, sekä mietitään, miten siihen yleensä reagoidaan ja miksi. Nettikahvilassa keskustelemme siitä, miten työntekijänä voimme itse vaikuttaa myönteisesti oppilaan hyvinvointiin, sekä hänen kasvuun ja kehitykseen.

Kouluttajat:

Perttu Eskelinen, koululääkäri, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja Ilona Lepistö, ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Pertulla on kokemusta reilun 10 vuoden ajalta psykiatrisesta työstä nuoriso- ja aikuispsykiatrian alueelta. Valterin koululääkärinä Perttu on toiminut vuodesta 2019 alkaen.

Ilonalla on pitkä, 15 vuoden työkokemus lastenpsykiatrisesta ja lastenneurologisesta hoitotyöstä sekä verkostotyöstä, niin lasten kuin nuorten parissa. Valterissa hän on toiminut aikaisemmin sairaanhoitajan tehtävässä useamman vuoden.

Ilona Lepistö ja Perttu Eskelinen

Differentiering för alla

Tisdag 12.10. kl. 15.00-15.30

Vad innebär differentiering? När ska man differentiera och vem har nytt av differentiering? Det får du svar på under detta nätcafe.

Daniel Enbacka jobbar som handledande lärare på Valteri Skilla. Frågor som gäller trestegsstödet ligger Daniel varmt om hjärtat och han har stor sakkunskap om att undervisningsarrangemang, metoder och hjälpmedel för elever med synnedsättning/blindhet.

Anne Levón jobbar som handledande lärare på Valteri Skilla. Hon är neuropsykiatrisk coach och är mån om alla elevers rätt till att lära sig. Funktionsvariationer och funktionshinder och framför allt hur man kan anpassa undervisning och lärmiljöer är det som Anne särskilt brinner för.

Se inspelning

Daniel Enbacka och Anne Levón

Tiimityön vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 

Tiistai 28.9. klo 15.00-15.30

Takkuaako tiimityö? Haastaako lapsiryhmä tai yksittäisen lapsen tilanne päivittäistä toimimista? Tuntuuko siltä, että esimiehen tuki on kaukana arjesta? Tai onko osaksesi osunut tänä vuonna unelmatiimi, jonka ytimen haluaisit ymmärtää, että voisit jatkossakin tehdä töitä näin? 

Nettikahvilassa Valterin ohjaava opettaja Riina Niutanen ja ohjaava kuntouttaja Mirjami Ylikojola kertovat käytännön kokemuksiaan tiimityön vahvistamisesta varhaiskasvatuksen eri ikäisten lasten ryhmissä. Kahvilassa keskustellaan mm. siitä, millä lailla työtä kannattaa selkeyttää ja millaiset rakenteet tukevat lasten onnistunutta ja oppimista tukevaa päivää. Nettikahvilassa pohditaan myös sitä, miten pedagogisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan ja miten aikuisten välinen vuorovaikutus vaikuttaa lasten oppimiseen. 

Katso tallenne

Vasemmalla kuvassa Mirjami Ylikojola ja oikealla Riina Niutanen.

Kahvilassa keskustelemassa:

Mirjami Ylikojola, ohjaava kuntouttaja, toimintaterapeutti YAMK ja varhaiskasvatuksen opettaja sekä Riina Niutanen, ohjaava opettaja, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja.

Mirjamilla on kokemusta varhaiskasvatuksen, lastenpsykiatrian ja oppimisen tuen parissa työskentelystä. Tällä hetkellä Mirjamin työkenttä löytyy Etelä-Suomen päiväkodeista ja kouluista, joissa keskitytään sekä yksittäisten lasten, että ammattilaisten oppimisen tukemiseen ajankohtaisten tuentarpeiden järjestämisessä. Mirjamia kiinnostaa erityisesti ympäristön psyykkisen ilmapiirin merkitys oppimisessa.  

Riina on tehnyt töitä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Nykyisessä työssään ohjaavana opettajana Riina kohtaa lapsia ja nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia sekä huoltajia. Yhdessä pohditaan pedagogisia ratkaisuja, joilla arki ja oppiminen saadaan sujumaan. Riina innostuu hyvän vuorovaikutuksen rakentamisesta ja osallisuudesta. 

Monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Tiistai 24.8. klo 15.00-15.30

Nettikahvilassa tutustutaan monikielisen lapsen oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Osallistujat saavat tietoa vieraan kielen oppimisen kehityksestä, sekä siitä, kuinka lähteä selvittämään mahdollista oppimisen vaikeutta. Nettikahvilassa kerrotaan myös Valterin palveluista, joiden avulla voidaan tukea monikielisen lapsen oppimista.

Kouluttajat:

Jenni Rinta-Kanto, psykologi, PsM, YTM
Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, KM, puheterapeutti

Jenni Rinta-Kanto on psykologi, joka on työskennellyt koulumaailmassa jo ennen Valteria ja innostuu koulumaailman monimuotoisuudesta, elävyydestä ja yllätyksellisyydestä. Jenni on työskennellyt eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien oppijoiden kanssa ja perehtynyt erityisesti kielellisiin oppimisen vaikeuksiin.

Tiina Pilbacka-Rönkä on työskennellyt monikulttuuristen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa ja kouluttanut paljon monikulttuuristen oppilaiden kielen ja koulunkäynnin tukemisesta.

Katso tallenne

Kuvassa kaksi naista. Vasemmalla ohjaava opettaja Tiina Pilbacka-Rönkä ja oikealla psykologi Jenni Rinta-Kanto

Tiina Pilbacka-Rönkä ja Jenni Rinta-Kanto