På Educas program står årligen över 200 programnummer och över 450 medverkande diskuterar utbildningsrelaterade ämnen på scener och i seminarieutrymmen under mässans lopp. Valteri är med på  Educa-mässan med flera föredrag och två avdelningar, varav den ena är på den svenskspråkiga Svenska Hörnan.

Funderar du på hur stöd för lärande kan ordnas?  

Kom till våra avdelningar och diskutera frågor relaterade till stöd för lärande och skolgång. På plats finns Valteris handledande lärare och rehabiliterare som dagligen stöttar och hjälper elever och yrkesverksamma i skolor runt om i Finland. De har många tankar och idéer och fungerar gärna som bollplank för dig!

Ändringen av lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft, vad händer härnäst?

Undrar du vilka konsekvenser ändringen av lagen om småbarnspedagogik har? Vill du veta mer om den uppdaterade lagstiftningens konsekvenser och hur ditt barn får stöd i dagvården från och med den 1 augusti 2022? Kom och lyssna på och diskutera förändringarna med våra sakkunniga!

Våra föreläsningar ger idéer och inspiration för att stödja lärandet i skolor och dagis

I Educa-programmets presentationer bygger vi en inkluderande verksamhetskultur, främjar samarbete mellan lärare och handledare och funderar på hur vi bäst kan stödja barnet på dagis. Dessutom ger vi en överblick över det lösningsorienterade arbetssättet och  undervisningen enligt verksamhetsområde och vi tar hänsyn till jämställdhet i skolan. Kom och lyssna – läs mer nedan.  

Du observerar väl Mässcentrets direktiv för säkert evenemangsdeltagande (på finska).  

Välkommen till Valteris avdelningar och presentationer!  

Bekanta dig med Valteris program på Educa-mässan

Fredag 27.1.

kl. 14.00–15.00 (Hörnan, scenen)
Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?
Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?

Paneldeltagare: utvärderingsexpert Chris Silverström, NCU, rektor Josefin Svedin, Valteri, koordinator Emilia Christiansen, Sydkustens landskapsförbund, ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, NCU, inkluderingsexpert Malin Gustavsson, Ekvalita, modersmålslärare Camilla Nygård, Zachariasskolan.
Moderator: undervisningsråd Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen.

kl. 15.30–16.00 (Hörnan, scenen)
Se möjligheterna! En introduktion kring lösningsinriktat arbetssätt
Då vi använder ett lösningsinriktat arbetssätt sätter vi inte energi på att fastna i problemen utan vi fokuserar på vad det är som vill vi uppnå och bygger upp lösningar utgående från det som fungerar. Vi definierar det läge som vi vill uppnå, hur vardagen skulle vara om det var optimalt bra och strävar mot det genom att vara på allas resurser, kompentens och kunnande. När vi gör mer av det som fungerar, väljer bort det som inte fungerar och gör saker på annat vis, blir vardagen mer meningsfull och hanterbar.
Den viktiga upptäcktsresan handlar inte om att söka nya landskap, utan att se det nuvarande med nya ögon.” - Marcel Proust

Medverkande: Anne Levón, handledande lärare, Valteri center för lärande och kompetens

kl. 16.30–17.30 (utrymme 101D)

Miten järjestää lapsen tuki varhaiskasvatuksessa? 

Mikä on lapsen oikeus tukeen? Mikä on varhaiskasvatuksen tuen malli? Kuinka turvataan lapsen tuki siirryttäessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen? Esiintyjät kertovat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan arjesta.


Medverkande:
Mirva Ritari, chef för småbarnspedagogik, Lempäälä kommun, Tiina Heikkinen, handledande lärare, Valteri center för lärande och kompetens och Minttu Ilaskivi-Hentilä, specialist, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Lördag 28.1.

kl. 10.30–11.15 (utrymme 201)

Uudistunut toiminta-alueittaisen opetuksen tukimateriaali Palapelimalli – arjen työn tukena

Mikä on Palapelimalli ja miten se on uudistunut? Miten Palapelimallia hyödynnetään oppilaan tavoitteiden asettamisessa? Miten tavoitteita tukevat toimintatavat ja oppimateriaali on järjestetty arjessa? Esityksessä Valterin erityisluokanopettaja-ohjaajapari kertoo, kuinka uudistunut toiminta-alueittaisen opetuksen tukimateriaali palapelimalli voi toimia arjen työn tukena. 


Medverkande: Taina Kinnunen, handledare och Leea Ranta, specialklasslärare, Valteri center för lärande och kompetens

kl. 10.45–11.30 (utrymme 101AB)

Tavoitteena osallistava toimintakulttuuri 

Osallisuutta painotetaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Miten luomme koulun toimintakulttuuria, jossa osallisuus toteutuu? Esityksessä havainnollistetaan niitä hyötyjä, joita osallisuus ja osallistava pedagogiikka tuovat opettajan työhön. 


Medverkande:
Soile Eriksson, handledande lärare, 
Valteri center för lärande och kompetens

kl. 14.45–15.30 (TAHTO-scenen)

Opettajan ja ohjaajan yhteistyö etäopetuksessa 

Poikkeusolot synnyttivät uusia tapoja toimia ja oivalluksia oppimisen edistämiseen. Parhaimmillaan etäopetus ja teknologia edistivät opettajan ja ohjaajan / avustajan yhteistyötä. Miten hyödynnämme oppimaamme nyt ja tulevaisuudessa? 


Medverkande: Jukka Vetoniemi, handledande lärare och Mari Laitinen, konsulterande handledare,  Valteri center för lärande och kompetens