Kouluttajat

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument

Utbildare

Handledande lärare
Ped.mag,. speciallärare, specialklasslärare

Pernilla har erfarenhet av att jobba med elever som reagerar med beteende och med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Bemötande, känsloreglering och strukturering av undervisningen samt frågor gällande skolfrånvaro hör till hennes expertisområden. Pernilla jobbar lösningsinriktat samt med elevens styrkor och välmående i fokus.

 • Barn som reagerar med beteende
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Skolfrånvaro
 • Socioemotionella färdigheter och känsloreglering
 • Flexibla undervisningsarrangemang och strukturering
 • Stöd för lärande, pedagogiskt skrivande och pedagogiska dokument

Kouluttajat

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Utbildare

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Utbildare

handledande lärare, ped.mag., speciallärare, specialklasslärare

Daniel har stor sakkunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning/blindhet samt hur man med hjälp av undervisningsarrangemangmetoder och hjälpmedel beaktar dessa elever i sin undervisning. Daniel är skicklig att använda teknologi som stöd i undervisningen. 

 • elever med synnedsättning
 • synhjälpmedel
 • IT som hjälpmedel i undervisningen
 • studieteknik
 • kompanjonlärarskap

Kouluttajat

handledande lärare

ped.mag., speciallärare, specialklasslärare, magister i synpedagogik och synnedsättning

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende

Utbildare

handledande lärare

ped.mag., speciallärare, specialklasslärare, magister i synpedagogik och synnedsättning

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende

Utbildare

handledande lärare, ped.mag. speciallärare, specialklasslärare

Eivor har 20 års erfarenhet av att ge hörselpedagogiskt stöd till elever, personal och föräldrar. Eivor har även erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och unga som kräver det lilla extra och att tillsammans med skolpersonalen finna strategier för att eleverna ska uppnå sin optimala potential.

 • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
 • barn med hörselnedsättning
 • lärandemiljön i skolan, praktiska lösningar
 • kartläggning och handledning
 • ett annat sätt att tänka: AST – förmågor och förutsättningar för lärande

Utbildare

handledande lärare, socialarbetare (VTM), förskolelärare, neuropsykiatrisk coach, ämneslärare (HI, SA)

 • lärandemiljö i skolan, praktiska lösningar
 • elevvård
 • familje- och nätverkssamarbete
 • utmanade beteende och exekutiva funktioner, förebyggande åtgärder och anpassningar i skolmiljön
 • neuropsykiatrisk coaching
 • elever med NPF
 • barnskydd, handikappservice och kommunens socialtjänster
 • övergången från grundskola till andra stadiet