Kouluttajat

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja 

Sari on toteuttanut työssään useita vuosia yhteisopettajuutta ja pystyy käytännönläheisesti avaamaan opettajien osaamiset yhdistävän mallin hyödyt ja haasteet niin opettajan kuin oppilaan kannalta. Hän on taitava kertomaan joustavista tuen muotojen käytänteistä sekä hyvinvointitaitojen opettamisesta, jotka luovat perustan kukoistavalle koululle.  

  • hyvinvointitaidot 
  • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
  • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
  • haastava käyttäytyminen 
  • kouluakäymättömyys