Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisopettaja, luokanopettaja 

Sari on toteuttanut työssään useita vuosia yhteisopettajuutta ja pystyy käytännönläheisesti avaamaan opettajien osaamiset yhdistävän mallin hyödyt ja haasteet niin opettajan kuin oppilaan kannalta. Hän on taitava kertomaan joustavista tuen muotojen käytänteistä sekä hyvinvointitaitojen opettamisesta, jotka luovat perustan kukoistavalle koululle.  

 • hyvinvointitaidot 
 • yhteisopettajuus ja tiimityöskentely 
 • eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt 
 • haastava käyttäytyminen 
 • kouluakäymättömyys 

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, näönkäytön ohjaaja

Päivillä on vahvaa käytännön kokemusta ja osaamista monitarpeisten näkövammaisten oppilaiden opetukseen liittyen. Hän on myös perehtynyt vaativaan erityiseen tukeen ja toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Päivi on taitava avaamaan käytännönläheisesti oppimisen tukeen liittyviä pedagogisia asiakirjoja ja niiden kirjoittamista. 

 • näkö- ja kuulohaasteet oppimisessa  
 • monitarpeiset oppilaat  
 • toiminnallisen näönkäytön arviointi  
 • toiminta-alueittain opiskelu 
 • vaativa erityinen tuki 

 

Kouluttaja

ohjaava opettaja, näkövammaisten erityisopettaja, kehitysvammaisten erityisopettaja

Marjalla on osaamista sokeiden ja heikkonäköisten oppilaiden opetuksesta, erityistarpeista, järjestelyistä ja menetelmistä. Marja tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin näkövammaisen oppilaan tukeen sekä pedagogisiin prosesseihin ja asiakirjoihin.

 • näkövammaisten opetus 
 • näkövammaisen oppilaan koulunkäynnin tuki  
 • sokeuteen ja heikkonäköisyyteen liittyvät erityistarpeet, järjestelyt ja menetelmät 

Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, luokanopettaja, erityisopettaja

Merja on kokenut asiantuntija ja kouluttaja aiheesta inklusiivinen koulu johtamisen näkökulmasta. Hän kehittää aktiivisesti eri työryhmissä oppimisen tukea ja sen järjestämistä, opiskeluhuoltoa ja monialaista yhteistyötä. Hän on taitava avaamaan ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti laajojakin oppimisen tukeen ja koulunkäyntiin liittyviä kokonaisuuksia. 

 • inklusiivinen toimintakulttuuri, osallisuus  
 • vaativa erityinen tuki  
 • oppilas- ja opiskelijahuolto, monialainen yhteistyö 
 • ratkaisukeskeisyys ja positiivinen pedagogiikka 
 • koulun toimintakulttuuri