Kouluttajat

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Utbildare

Socionom (YH), Lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach

Jenny har arbetat med barn och unga i olika åldrar inom såväl barnskyddet som skolvärlden. Jenny betonar ett anknytningsfokuserat, barncentrerat och lågaffektivt arbetssätt. Hennes särskilda intresseområde är att hitta olika lösningar för att anpassa lärmiljön så att man tillgodoser allas behov. Jenny lägger stor vikt på att förmedla vilken resurs bemötande är för relationsbyggande och en fungerande vardag.

 • Npf
 • Sociala färdigheter och kommunikation
 • Barn som reagerar med beteende
 • Sektorsövergripande arbete

Kouluttajat

toimintaterapeutti YAMK, varhaiskasvatuksen opettaja, sote-alan kliininen asiantuntija, johtamisen erikoisammattitutkinto

Mirjami on monialaisen verkostotyön osaaja, jolla on runsaasti kokemusta kuntoutuksen ja opetuksen yhteistyöstä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kolmiportaisen tuen järjestämisen asioissa. Mirjamia kiinnostavat lasten ja nuorten sekä perheiden osallisuuden lisääminen, oppilaslähtöisten tukitoimien järjestäminen, sekä psyykkisen ympäristön vaikutus kouluissa oppilaiden hyvinvointiin ja oppimiseen.

 • psyykkiset – ja käyttäytymisen haasteet
 • tukitoimet päiväkoti ja kouluarjessa
 • päiväkodin ja koulun toimintakulttuuri
 • perhe- ja verkostotyö
 • Resetti-ryhmätoiminta ja perheluokat

Kouluttajat

ohjaava opettaja, KM (erityispedagogiikka), EO, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoiran ohjaaja

Kukka-Maaria tietää, miten moniammatillisesti suunnitella ja toteuttaa monitarpeisten oppilaiden opetusta. Hän pystyy selkeästi ja käytännönläheisesti avaamaan myös sitä, miten järjestää toiminta-alueittainen opetus. Myönteisen käyttäytymisen tukemisen tavat ovat Kukka-Maarian kouluarjessa hyödyntämiä. 

 • toiminta-alueittain järjestetty opetus 
 • moniammatillisuus 

Utbildare

handledande lärare, ped.mag., speciallärare, specialklasslärare

Daniel har stor sakkunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning/blindhet samt hur man med hjälp av undervisningsarrangemangmetoder och hjälpmedel beaktar dessa elever i sin undervisning. Daniel är skicklig att använda teknologi som stöd i undervisningen. 

 • elever med synnedsättning
 • synhjälpmedel
 • IT som hjälpmedel i undervisningen
 • studieteknik
 • kompanjonlärarskap

Kouluttajat

handledande lärare

ped.mag., speciallärare, specialklasslärare, magister i synpedagogik och synnedsättning

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende

Utbildare

handledande lärare

ped.mag., speciallärare, specialklasslärare, magister i synpedagogik och synnedsättning

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende