Kouluttaja

ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja

Carolinella on kokemusta ja osaamista kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta. Hän pystyy kertomaan, mitä tulee huomioida kuuron tai huonokuuloisen oppilaan opetusjärjestelyissä, -menetelmissä ja -välineissä. Caroline pystyy opettamaan viittomakieltä ja ohjaamaan viittomien käytössä opetuksen tukena.

  • kuulovammaisten opetus
  • viittomakieli, viitottu suomi, tukiviittomat
  • kuulonapuvälineiden hyödyntäminen opetuksessa
  • viittomakielen tulkin käytön ohjaus
  • opettajan ja ohjaajan yhteistyö

Kouluttaja

Sallamarialle moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen psykologin työssä on arkipäivää. Hänen erityisosaamisensa löytyy neuropsykiatrian alalta.

Hän on taitava avaamaan käytännönläheisesti neuropsykiatrisen oppilaan kokemusmaailmaa ja siten auttamaan mm. tukimuotojen suunnittelussa.

Tämän lisäksi Sallamarialla on kokemusta oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tukemisesta sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

  • Neuropsykologinen osaaminen
  • Autismikirjo
  • ADHD