Nyhet i Valteri-Puoti: Uppmärksamhet genom Innogympa

Ovilja, rastlöshet, hetsighet, ouppmärksamhet, beteendestörningar och handlingsförmlamning, signalerar om inlärningshinder. De kan dock bekämpas med funktionella metoder. Målet kan vara att stabilisera överspändhet, lugna sig för att kunna koncentrera sig eller att lära sig kroppskontroll.

Stabiliseringsbehovet uppstår vid överdriven under- eller överspändhet å andra sidan kan man också försöka jämna ut energivågorna. En spänd och rastlös, eventuellt också lite högljudd atmosfär gör det svårare att koncentrera sig. Då kan man ta till en uppgift i syfte att skärpa fokus, ur denna bok. Olika förflyttningar och ändringar kan göra att man låser sig eller har svårt att påbörja eller avsluta en uppgift. Då kan en övning i kroppskontroll i denna bok hjälpa en med att komma vidare.

Läs mera och köp från Valteri-Puoti

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev