Via Valteri kommunnyhetsbrev får ni information om t.ex. statsbidrag, stöd till planering och genomförande för kompletteringsutbildning. Vi erbjuder nätverkstillfällen, långsiktiga avtal för tjänstesamarbete. Dessutom håller vi er också informerade om Valteris handledningstjänster och material till stöd för inlärning och skolgång.

Vi hoppas att vårt nyhetsbrev är till nytta för er och att ni förmedlar det här brevet till den person som ansvarar för utbildningsverksamheten i er kommun. Läs dataskyddsbeskrivning.