Educamässan startar på fredag

På fredag startar Finlands ledande utbildnings evengemang, Educamässan. Vi på Valteri Skilla deltar med ett bord i Svenska hörnan, välkommen dit och säg hej.

Men innan dess kan ni gå in och läsa en intervju av en av föreläsarna i Hörnan, Nicklas Kurkio från Barnavårdsföreningen. Hans föreläsning ”Hur vägleda elever med utmanande beteende?” är väldigt aktuell och något vi på Skilla jobbar med dagligen och även handleder i runt om i Finland. Så ta kontakt med oss om ni känner att ni behöver hjälp och framför allt gå och lyssna på Nicklas föreläsning på fredag klockan 16.30-17.00.

Vi ses på Educamässan!

Intervju Nicklas Kurkio

1. Vem är du? Vad jobbar du med? Vad har du jobbat med tidigare?
Jag jobbar på ADHD-centret på Barnavårdsföreningen med familjehandledning. Jag är även involverad i POP familjeskola som handledare. Nu senast har jag även varit involverad i ett projekt som heter Next-level som riktar sig till elever inom 2:stadiet. Det är ett preventivt arbete som handlar om att stärka dessa elever, styrkearbete. Tidigare har jag jobbat som socialarbetare inom barnskyddet och även när det handlar om adoptionsfrågor inom adoptionsbyrån.

2. Hur kom det sig att du började jobba med det du gör?
Inom mitt arbete med föräldrar så finns det ju även föräldrar med barn med utmanande beteende. Att kunna ge dessa föräldrar bättre verktyg för att klara av vardagen. Att vända tänket att ge det positiva och att försöka ta fram styrkorna i barnen är något som inspirerat mig till att vilja jobba med det jag gör.

3. Vad är utmanande elever för dig?
En sak är ju då en svag självkänsla som kan uttrycka sig på olika sätt. En annan sak är det jag jobbar med och hör mycket om, dvs neuropsykiatriska störningar/diagnoser kan ställa till det och som kan leda till svag självkänsla. Sedan relationer hur ser hem och familjeförhållandena ut, kompisrelationer. Svag inlärning påverkar ju även det inlärningen i skolan.

4. Berätta om din föreläsning, hur kommer det sig att du valde att prata om just detta ämne?
Ja den handlar ju då om barn med utmanande beteende och att jag då skulle börja min föreläsning med att öppna den termen. Sedan gå in lite på hur man kan medvetet påverka interaktionen mellan lärare och elev. Även ta upp lite bakgrund, hur kommer det sig att eleven beter sig som den gör.
Och avsluta med just de konkreta verktygen, hur man kan fånga det positiva under dagen och uppmärksamma detta för att få båten att vända.

5. Hur ser du på det stöd eleven får i klassrummet?
Det skulle behövas mer arbete kring kontaktskapandet i klassrummen. Framförallt när man ser till elever med utmanande beteende, att skapa en kontakt lärare-elev, att bli noterad under dagen. Något som man kanske inte alltid hinner med i klassrummet.

6. Anser du att mängden barn med utmanande beteende har ökat? Vad tror du det beror på?
Det är svårt att säga men jag tror att vi på ett annat sätt har öppnat ögonen för detta. Att vi mer försöker söka lösningar än att ta till hot och bestraffningar som vi nu märkt inte fungerar.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev