Den bekanta stödperioden är mycket mångsidig

Under årens lopp har Valteris stödperioder erbjudit ett starkt stöd för lärande och tillväxt för tusentals elever. Stödperioden är en av Valteris mest kända tjänster. Vid sidan av den traditionella stödperioden som genomförs i Valteri-skolan har vi utvecklat flera individuellt skräddarsydda modeller, och våra nya lokala stödperioder blir allt mer populära.

En lokal stödperiod genomförs delvis eller helt vid elevens egen skola. När Valteris handledande lärare, habiliterare och övriga mångprofessionella personal besöker närskolan får hela klassteamet stöd av kompetenta partner. Under den lokala stödperioden kan man testa och utveckla en lämplig lärmiljö, redskap och metoder för eleven i hens verkliga verksamhetsmiljö. Den lokala stödperioden kan spjälkas upp i perioder under en längre tid, så att stödet är aningen lättare men räcker längre. Periodhelhetens planering baserar sig alltid på elevens individuella behov.

Kontakta den närmaste Valteri-enheten för mer information om stödperiodens många möjligheter.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev