Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oikea-aikainen ja riittävä tukeminen on tärkeää, sillä tukematta ne ovat riski lapsen kokonaiskehitykselle ja vaikuttavat usein koulunkäyntiin ja oppimisen etenemiseen.

Lue oppimisvaikeuksista

Haastava käyttäytyminen ja nepsy-haasteet

Aikuinen pitää kättään oppilaan olkapäällä ja he katsovat toisiaan, kuvattuna ikkunan takaa.

Kuka tahansa voi jossain elämäntilanteessa menettää tilanteen hallinnan. Haastavaa käyttäytymistä ja haastavia tilanteita esiintyy kuitenkin useammin niiden henkilöiden keskuudessa, joilla on jokin kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Lue haastavasta käyttäytymisestä ja nepsy-haasteista

Autismikirjon häiriö

Koululuokan seinällä kuvattuna numeroita ja hahmoja laskemisen opetteluun.

Valteri tarjoaa autismikirjon oppilaiden arjen haasteiden tunnistamista ja ratkaisemista tukevia palveluita. Olemme koonneet käyttöösi tietoa autismikirjosta sekä aiheeseen liittyviä palveluitamme.

Lue autismikirjon häiriöstä

Motorisen oppimisen vaikeudet

Koripallo menossa korin läpi liikuntasalissa, kuva otettu korin alapuolelta.

Oppilaan motorisen oppimisen vaikeudet voivat tulla esille liikkumista tai liikettä vaativissa arjen toiminnoissa ja erilaisten liikuntataitojen oppimisessa. Karkea- tai hienomotorisissa taidoissa tai molemmissa.

Lue motorisista oppimisen vaikeuksista

Kielelliset vaikeudet

Oppilas tekemässä tehtävää pöydän ääressä aikuisten avustuksella.

Kehityksellistä kielihäiriötä, DLD  (Developmental  Language  Disorder)  on Suomessa aiemmin kutsuttu kielelliseksi erityisvaikeudeksi (SLI) ja dysfasiaksi.  Arkikielessä puhutaan usein kielihäiriöisistä lapsista. 

Lue kielellisistä vaikeuksista

Näkemisen vaikeudet

Näkemisen vaikeudet ja näönvaraisen toiminnan haasteet voivat liittyä eriasteiseen näkökyvyn heikentymiseen, näkökyvyn puuttumiseen tai oppilaan kykyyn hyödyntää näkötietoa.

Lue näkemisen vaikeuksista

Kuulemisen vaikeudet

Lapsi katsoo tablettia kuulokkeet päässään.

Yläkäsitteenä termillä kuulovammainen oppilas tarkoitetaan yleensä lääketieteellisen näkökulman mukaisesti oppilasta, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Sillä voidaan siis tarkoittaa sekä lievästi huonokuuloista että täysin kuuroa lasta tai nuorta.

Lue kuulemisen vaikeuksista