Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen suunnitteluun (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen). Palapelimallissa on opetussuunnitelman mukaisesti viisi toiminta-aluetta, joista ensimmäisenä Motoriset taidot.

Motoriset taidot

Liikkumisen kehittymisen osatekijöitä ovat oppilaan motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittyminen. Oppilaan myönteinen käsitys omasta kehostaan ja sen toiminnoista muodostaa pohjan, jolle oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin rakentuu. Aktiivinen toiminta ja motoristen taitojen harjoittaminen tukevat ja edistävät oppilaan liikkumisen kehittymistä.

Oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää karkea- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä oppia käyttämään näitä arjen eri tilanteissa. Usein aikuinen mahdollistaa omalla toiminnallaan ja ympäristöä muokkaamalla oppilaan motoristen taitojen kehittymisen. Lähtökohtana ovat oppilaan motoriset vahvuudet ja kehittymässä olevat taidot. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä toistoja ja harjoittelumahdollisuuksia arjen eri tilanteissa. Motoriset taidot liittyvät kaikkiin toiminta-alueisiin ja motorisissa taidoissa kehittyminen edesauttaa usein myös muissa toiminta-alueissa kehittymistä. Motorisia taitoja harjoitellaan luontevasti osana muita toiminta-alueita.

Motoriset taidot jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Kehon hahmottaminen
  • Karkeamotoriset taidot
  • Hienomotoriset taidot
  • Motoristen toimintojen suunnitteleminen ja ohjaaminen.

Tutustu ja ota Palapellimalli käyttöösi (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).
Palapelimallissa on viiden toiminta-alueen alla 22 alaotsikkoa ja niissä yli 260 tarkempaa aihekokonaisuutta, esimerkkejä ja vinkkejä huomioitavaksi mm. HOJKS-tavoitteiden kirjaamiseen. Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.Palapelimalli koostuu viidestä toiminta-alueesta: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot.

Haluatko tietää lisää toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta?

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa konsultatiivisia palveluja ja ohjausta toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. Tutustu palveluihimme kunnille ja kouluille ja ota yhteyttä.