NEPSY-valmennus tukee oman toiminnan ohjauksen ja arjen hallinnan taitoja sekä eheän minäkuvan rakentumista. Se on käytännönläheistä, tavoitteellista ja voimavaroja vahvistavaa toimintaa, joka lähtee asiakkaan tarpeista.

Erilaisten tukiratkaisujen tuntemus

Asiakkaan oma sitoutuminen tavoitteisiin on keskeistä. Monipuolisesti koulutetut valmentajamme tukevat tavoitteen asettelussa asiakasta ja hänen lähipiiriään. Erityisenä vahvuutena NEPSY-valmentajilla on erilaisten oppimisen tuen ratkaisujen tuntemus.

 

NEPSY-valmennus

    • vahvistaa uusien toiminta- ja ratkaisumallien löytämistä arjen eri tilanteissa
    • voi kestää muutamista tapaamiskerroista useisiin vuosiin
    • tapahtuu yleensä asiakkaan omassa elinympäristössä.

Maksusitoumuksen NEPSY-valmennukseen voi hakea esimerkiksi perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai sosiaalitoimesta.

Yhteystiedot

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut

Anu Mänttäri

0295 33 5336

anu.manttari@valteri.fi

Helsinki

Ulla Pakanen-Wallin

0295 29 4051

ulla.pakanen-wallin@valteri.fi

Oulu

Kirsi Pekkarinen

0295 33 2076

kirsi.pekkarinen@valteri.fi

Kuopio

Klaus Tanttu

0295 33 2148

klaus.tanttu@valteri.fi

Mikkeli