NEPSY-valmennus tukee oman toiminnan ohjauksen ja arjen hallinnan taitoja sekä eheän minäkuvan rakentumista. Se on käytännönläheistä, tavoitteellista ja voimavaroja vahvistavaa toimintaa, joka lähtee asiakkaan tarpeista.

Erilaisten tukiratkaisujen tuntemus

Asiakkaan oma sitoutuminen tavoitteisiin on keskeistä. Monipuolisesti koulutetut valmentajamme tukevat tavoitteen asettelussa asiakasta ja hänen lähipiiriään. Erityisenä vahvuutena NEPSY-valmentajilla on erilaisten oppimisen tuen ratkaisujen tuntemus.

 

NEPSY-valmennus

    • vahvistaa uusien toiminta- ja ratkaisumallien löytämistä arjen eri tilanteissa
    • voi kestää muutamista tapaamiskerroista useisiin vuosiin
    • tapahtuu yleensä asiakkaan omassa elinympäristössä.

Maksusitoumuksen NEPSY-valmennukseen voi hakea esimerkiksi perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai sosiaalitoimesta.

Yhteystiedot