Tilauskoulutusaiheitamme

  • Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
  • Puhetta tukevat kommunikointimenetelmät ja vuorovaikutuksen aktiivinen tukeminen
  • Monitarpeisen oppijan oppimisen tuki
  • Koulunkäyntipulmat ja tuetut verkko-opetusmahdollisuudet
  • Tieto- ja viestintätekniikan keinot tunneilmaisuun, muistin tukemiseen ja toiminnanohjaukseen