Koti ja koulu/päiväkoti yhteistyössä

Resetti-perheluokkaan lapsi osallistuu yhdessä vanhempansa kanssa. Keinoina Resetissä ovat yhteinen jäsentäminen, konkreettiset suunnitelmat, taitojen opettelu sekä kodin ja päiväkodin/koulun tiivis yhteistoiminta.

Resettiä voi käyttää sekä yksilötyöskentelynä että ryhmäinterventiona. Toiminta vahvistaa lapsen myönteisiä ja toivottuja käyttäytymismalleja sekä aikuisten rakentavaa vastaamista lapsen haastavaksi koettuun käytökseen. Taitojen opettelu on toiminnan keskiössä. Toimintamallia sovelletaan lapsen ja ryhmän erityistarpeet huomioiden.

Resetti-ryhmiä voidaan järjestää myös vanhempien tapaamisina, jolloin tavoitellaan aitoa dialogisuutta ja toisten arvostavaa kuuntelemista. Näissä ryhmissä vertaistuki muodostuu usein kannattelevaksi voimaksi.

Ryhmien ohjaus voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun tai varhaiskasvatuksen ja esim. perhetyön tai neuvolan kanssa yhdessä.  Resetti-ryhmän voi koota esim. seuraavien teemojen ympärille:

  • Kaveritaidot, leikkitaidot, tunnetaidot, koululaistaidot
  • Koulua käymättömät oppilaat, kasvavat poissaolot
  • Vanhempi-lapsi kokkikerho, vanhempi- lapsi pelikerho

Voit tilata Valterista Resetti-koulutuksen saaneen joko konsultoimaan oman Resetti-toiminnan aloittamista, tai mukaan ohjaamaan Resetti-ryhmää.

Lataa maksuton Resetti-opas verkkokaupastamme.

Yhteystiedot

Anuliisa Kemppainen

0295 29 4293

anuliisa.kemppainen@valteri.fi

Mirjami Ylikojola

0295 33 5343

mirjami.ylikojola@valteri.fi