Valterin ja yliopistojen yhteistyö tiivistyy

 

Kuvassa vas. Hanna Lampi ja Terhi Ojala, jotka suunnittelivat Valterin ja Helsingin yliopiston tutkijatapaamista.
Kuvassa vas. Hanna Lampi ja Terhi Ojala, jotka suunnittelivat Valterin ja Helsingin yliopiston tutkijatapaamista.

Valteri on tehnyt vuosia yhteistyötä korkeakoulujen kanssa mm. harjoittelijoiden, koulutuksen, tutkimuksen, vierailujen ja kehittämishankkeiden osalta. Yhteistyötä on tietoisesti pyritty lisäämään ja monipuolistamaan ja tässä on viime aikoina edistytty erityisesti Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Tavoitteena on mm. nostaa tutkimustieto entistä vahvemmin esille käytännön työn kivijalaksi ja tueksi.

Tutkijatapaamisia Helsingin yliopiston kanssa

Valterin toimipisteessä järjestettiin torstaina 8.11. Helsingin yliopiston erityispedagogiikan ISE-tutkimusryhmän kokous, jossa Helsingin yliopistonlehtori Henri Pesonen ja Valterin ohjaava opettaja Hanna Lampi esittelivät tutkimuksiaan. Mukana oli useita tutkimusryhmän jäseniä yliopistolta. Tutkimusryhmän kokousta oli mahdollista seurata videoneuvottelun välityksellä kaikissa Valterin toimipisteissä. Sekä Valterissa että Helsingin yliopistossa yhteistyö nähdään tärkeänä.

– Ajattelen, että Valteri on oppimis- ja ohjauskeskus, jonka tehtävä on olla edelläkävijä tässä maassa ja tuoda esille uusia ajatuksia. Aikaamme liittyy tarve vastakkainasettelulle ja mm. somessa kaikilla tuntuu olevan mielipide koulusta tai kasvatuksesta. Jos voimme tuoda tutkittua tietoa ja faktaa keskusteluun, on se merkittävä asia, sanoo yhteistapaamista järjestänyt ja väitöskirjaansa esitellyt Hanna Lampi.

– Olemme kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia ja todenneet, että voisimme tehdä mm. asiantuntijavaihtoa. Meillä ei ole ollenkaan sellaisia mahdollisuuksia tuoda käytännön tietoa opiskelijoille kuin Valteri pystyy tuomaan, toteaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Elina Kontu. Hän johtaa Intensive Special Education eli ISE-tutkimusryhmää.

Tutkimusta käytännön työn tueksi

Tutkimusyhteistyön lisäksi valterilaiset tekevät itsekin tutkimusta ja opinnäytetöitä.  Esimerkiksi väitöskirjoja on valmistunut 2000-luvulla jo toistakymmentä ja käynnissä on edelleen useita väitöskirjatutkimuksia, joiden valmistumista odotetaan.

Valterin vahvuus ja osaaminen liittyy käytännön työhön ja kokemukseen, joka kiinnostaa yliopistotoimijoita.

– Syksyllä olemme järjestäneet kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kurssin, jossa on ollut mukana Valterin asiantuntijoita ja nyt olemme tutkimusryhmän kanssa miettimässä, mitä yhteistä tutkimusta meillä voisi olla, kertoo Kontu.

– Samalla kerromme, mitä tutkimuksia meillä on menossa ja Valterin väki puolestaan kertoo, mihin tutkimukseen olisi tarvetta, hän jatkaa.

Voimme yhdessä kehittää opetuspaketteja, joita voisivat olla erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa. Ne voisivat toimia myös täydennyskoulutuksen paketteina. Voimavarojen yhdistäminen on viisasta, summaa Elina Kontu yhteistyön erilaisia mahdollisuuksia.

Kysyimme Elina Kontulta, mitkä kolme tämänhetkistä tutkimusaihetta hän nostaisi tutkimusryhmästään esille. Ensimmäiseksi hän mainitsee InTo-tutkimuksen eli inklusiiviseen toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen liittyvän tutkimuksen, toiseksi autismikirjoon liittyvän tutkimuksen ja kolmanneksi Hetki-hankkeen eli harjoitusohjelman, joka on suunnattu vanhemmille. Katso videolta, miksi hän nosti esille juuri nämä tutkimukset.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje