Opetuksessa, kasvatuksessa ja kuntoutuksessa on tärkeää, että käytettävät menetelmät perustuvat tutkittuun tietoon. Tutkimusperustaisuus antaa meille tehokkaita työkaluja ja lisää ymmärrystä oppimisesta, opetuksesta, kasvusta ja kuntoutuksesta. Tutkimustieto muuttuu käytännön toiminnaksi, kun tutkimustuloksia sovelletaan arkeen. Tällä vahvistetaan käytännön tekemisen laatua ja vaikuttavuutta.

Teemme tutkimusyhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, säätiöiden ja erilaisten hankkeiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Oppilaitosten kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö voi toteutua esimerkiksi opiskelijoiden tekemissä opinnäytetöissä ja tutkimuksellisissa kehittämishankkeissa.

 

Valteri-koulun toimintamalli tarjoaa monia kiinnostavia tutkimuskohteita, esimerkiksi:

  • toimintakyvyn haasteet
  • oppimisen ja kuntoutumisen yhdistäminen
  • yhteistyö perheiden kanssa
  • monialainen työote
  • kehittävä työote
  • joustava ja monipuolinen oppimisen tuki kaikille yhteisessä koulussa.

Tutkimusuutisia

Yhteystiedot