Toimintakykyarvio.fi tuo näkyväksi oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet 

Koululuokissamme on yhä enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta.  Haasteet ovat monisyisiä. Tuen tarpeen kartoittaminen osana koulunkäyntiä ja kuntoutumista voi olla haastavaa. Arjen käytänteet ja rakenteet eivät aina tue oppilaan kokonaisvaltaisten tukitoimien määrittelyä. Tuen tarpeiden tunnistamiseen ja toimintakyvyn kuvaamiseen ei ole ollut aikaisemmin kouluun sopivia työvälineitä.

Toimintakykyarvio.fi –palvelu

Toimintakykyarvion tarkoituksena on selvittää moniääninen näkemys oppilaan toimintakyvystä.  Asia, jonka äärelle kokoonnutaan, ja joka nuoren ympärillä olevia ihmisiä yhdistää, on nuoren hyvinvointi. Kuvaamalla monialaisesti oppilaan toimintakykyä saadaan koulunkäyntikykyyn vaikuttavat tekijät yhteiseen keskusteluun mm. opettajien, oppilashuollon sekä terapeuttien kesken.

Palvelun idea on yksinkertainen. Oppilaan lisäksi toimintakyvyn kuvaamiseen osallistuvat hänen arkensa kannalta merkittävät henkilöt kuten huoltaja, koulun toimijat sekä mahdolliset kuntouttajat, sillä oppilaan toimintakyky näyttäytyy erilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Jokainen kuvaa oppilaan toimintakykyä verkkopohjaisella arviointityökalulla omasta näkökulmastaan nykytilanteen perusteella. Yhteinen näkemys oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeita muodostuu arvioon osallistuneiden henkilöiden vastausten perusteella. Arviosta saatavaa tietoa voidaan käyttää oppimisen ja siihen liittyvän tuen järjestämiseen.

Miten toimintakykyajattelu soveltuu käytettäväksi koulu- ja oppilaitosympäristössä?

Toimintakykyarviota on käytetty oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa oppilaan toimintakyvyn ja tuen tarpeen kuvaamisen välineenä. Maksuton toimintakykyarvio soveltuu käytettäväksi kenelle tahansa perusopetuksen oppilaalle.  Palveluun pääset tutustumaan osoitteessa www.toimintakykyarvio.fi.

Saadun käytännön kokemuksen lisäksi Vetovoimala-hankkeessa selvitetään toimintakykyarvio.fi:n toimivuutta oppilaan toimintakyvyn kuvaamisen välineenä. Selvityksen alustavia havaintoja ovat mm., että toimintakyvyn kuvaamisen avulla aikuiset voivat konkretisoida ja sanallistaa oppilaan toimintakyvyn eri osa-alueita ja muodostaa yhteistä ymmärrystä tuen tarpeista.  Toisinaan koulun ja kodin näkemys oppilaan toimintakyvystä on erilainen. Saatu tieto ja yhteinen keskustelu tukevat oppilaan toimijuutta ja osallisuutta. Olennaista on avoin, luottamuksellinen keskustelu eri toimijoiden kesken.

Tule kuulemaan Erjaa aiheesta Koulu ja kuntoutus -teemasessioon Apuvälinemessuille perjantaina 8.11. klo 9.30-10.30, vihreälle lavalle. Esityksessä esitellään oppilaan ja hänen lähipiirinsä avuksi kehitetty palvelu Toimintakykyarvio.fi ja sen tuomat hyödyt.

Tutustu Valterin ohjelmaan Apuvälineessä ja tule käymään osastollamme 305, jossa esillä palvelumme ja Valteri-Puodin materiaalit.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *