Koronan valossa – uusia, joustavia etäpalveluja

Korona-aika on synnyttänyt monia uusia ideoita myös Valterissa. Ne ovat osittain jo näkyneet ja tulevat entistä paremmin näkymään kevään aikana asiakkaillemme. Vaikka aika on haastanut meitä kaikkia, niin se on hyvällä tavalla pakottanut miettimään asioita uudestaan. Tästä on syntynyt uudella tavalla toteutettuja palveluja, joista on asiakkaillemme varmasti merkittävää hyötyä.

Valterin johtava rehtori Anne Vierelä on luotsannut Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria jo runsaan viiden vuoden ajan, vuodesta 2015 lähtien. Hän on nähnyt organisaation huiman kehityksen verkostomaisesta toiminnasta yhdeksi yhtenäiseksi Valteriksi. Vaikka Valterissa digitoimintaan on panostettu vuodesta 2018 lähtien mm. TVT-strategian myötä, niin vuonna 2020 nähtiin kyllä yksi peninkulman mittainen edistysloikka sen käyttöönotossa.

– Sähköiset palvelut ja etäpalvelut, jotka olivat jo pitkälle kehittymässä ennen koronaa, tulivat asennetasolla samalla viivalle asiakkaiden ja oman henkilökunnan asenteiden kanssa. Pääsimme nyt muotoilemaan palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi, pohtii Vierelä.

– Tavoitteenamme on tämän oppimisprosessin myötä etäpalveluiden kehittäminen ja saattaminen kunnolla näkyviin kevään aikana. Kunkin asiakkaan kanssa on jatkossa entistä olennaisempaa sopia, että mitä tehdään ja missä rytmissä toteutetaan mahdollisia live- ja etäkohtaamisia, jotta palvelupaketti toimisi entistä paremmin.

Vähemmän matkoja ja helpompaa osallistumista

Valteri toimii valtakunnallisesti ja palvelujamme saa kaikkiin Suomen kuntiin ja kouluihin. Valterin toimipiste tai oma yhteyshenkilö löytyy kahdeksalta eri paikkakunnalta. Niillä alueilla, missä välimatkat ovat pitkät, etäpalvelut hyödyttävät asiakasta merkittävästi matka-ajan ja matkakulujen osalta. Sen tietää Oulun toimipisteessä työskentelevä ohjaava opettaja Pia Kvist.

– Olen osallistunut toimipisteeltämme käsin etäneuvotteluihin mm. pohjoisimpaan Suomeen, missä kävimme läpi oppilaan tilannetta ja täytimme asiakirjoja. Työryhmänä taas olemme toteuttaneet etäpalaverina esimerkiksi paikallisia tukijaksopalveluita Pohjanmaalle, jossa palaverissa oli useita toimijoita molemmissa paikoissa läsnä. Saimme tosi hyvin hoidettua asiat etäyhteydellä. Koulutuksia muutettiin keväällä etäkoulutuksiksi ja Utsjokea myöten toivoivat, että voivat osallistua etäyhteydellä, hymyilee ohjaava opettaja Kvist.

– Meidän alueella etäpalvelut ovat huimasti lisänneet esteettömyyttä ja parantaneet palvelua asiakkaan näkökulmasta. Myöskään matkustamiseen ei mene aikaa, ja onhan se itsellekin omaa vapaa-aikaa ja hyvinvointia lisäävää, myöntää Kvist.

Läsnä-, etä- ja hybriditoteutuksia

Valterin Mikkelin toimipisteessä työskentelevä psykologi Elina Vierimaa muistaa kevään korona-aikaa ja sitä, miten siirryttiin etäopetukseen. Hän näkee, että niin etä- kuin läsnäopetuksessakin on molemmissa omat vahvuutensa, vaikka lähiopetus on aina ensisijainen ja ehdottomasti parempi, kun olosuhteet sen mahdollistavat.

– Useampienkin oppilaiden kanssa etätapaamiset toimivat yllättävän hyvin. Samoin etäkoulunkäynti sujui monilta varsin mukavasti. Toisaalta tärkeää oli se, että oppilailla oli mahdollisuus olla lähiopetuksessa ja lähikuntoutuksessa. Se auttoi yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa. Etätapaaminen oppilaan kanssa mahdollisti myös sen, että oppilas pystyi esittelemään videovälitteisesti kotiaan ja huonettaan. mikä oli kiva ”uutuus”!, kertoo Vierimaa.

Yhteisen pöydän ääreen

Valterissa on viime vuosina painotettu vahvasti kodin ja koulun yhteistyötä sekä kehitetty em. yhteistyötä edistäviä palveluja. Niistä Resetti-perheluokat ovat olleet tunnetuimpia. Keväällä 2020 moni perheluokista oli juuri lähtenyt käyntiin, kun koronaepidemia pysäytti valtakunnan.

– Koronatilanne keskeytti vanhempi-lapsi-Resetti-ryhmämme live-tapaamiset, mutta saimme toteutettua etänä pari lämminhenkistä vanhempi-lapsi-ryhmää. Oli ihana nähdä lapsi ja vanhempi puuhastelemassa tehtävän parissa omassa kotiympäristössään, toteaa Vierimaa.

– Tämän vajaan vuoden kokemuksen pohjalta sanoisin, että Valterin lähikouluihin suunnatuissa palveluissa etä- ja lähityön yhdistäminen vaikuttaisi tuottavan erinomaisia tuloksia, kuten koulutuksissa, ohjauskäynti- ja tukijaksoissa ja esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä edistävissä Resetti-palveluissa, toteaa Valterin ohjauspalveluissa toimiva psykologi Elina Vierimaa.

Samaa mieltä kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä on Valterin johtava rehtori Anne Vierelä.

– Avuntarve ei ole vähentynyt yhtään, vaan päinvastoin meillä on noussut joitain asioita oppilaiden kohdalla enemmän pintaan kuin aikaisemmin. Se on selvää, että mietimme, miten pystymme niihin vastaamaan. Perhetilanteet heijastavat omia vaikutuksiaan koulunkäyntiin. Olemme sellaisen äärellä, jossa toivomme, että kokonaisuus, joka toimii perheen ympärillä, muutkin kuin opetus, puhaltavat yhteen hiileen. Toivomme, että monialainen yhteistyö, johon Valterilla on paljon annettavaa ja kokemusta, näkyisi jatkossa entistä enemmän. Tähänkin etä-, läsnä- ja hybriditoteutukset tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia, summaa Vierelä.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje