Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto pyysi keväällä koulunkäynninohjaajille koulutusta, joka liittyisi etäopetukseen. Suunnittelimme työryhmässä kolmen iltapäivän kokonaisuuden, johon toteutustavaksi mietittiin aluksi hybridimallia, jolloin kaksi kertaa olisi ollut lähiopetuksena ja yksi koulutuskerta etänä. Koronatilanteen etenemisen vuoksi koko koulutus päätettiin kuitenkin toteuttaa pelkästään etäyhteyksin.

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa koulunkäynninohjaajan tietotaitoa ohjata oppilasta myös mahdollisen etäopetuksen aikana ja lisätä rohkeutta käyttää erilaisia sovelluksia etäohjauksen tukena. Koulutus toteutettiin Teams-yhteyksin kolmena iltapäivänä kolmen viikon välein. Osa osallistui pienryhmänä työpaikaltaan, osa yksittäin tahoiltaan. Koulutuksessa käsiteltiin erilaisten oppimisalustojen käyttöä mallintaen ja pienin harjoituksin, kerrottiin erilaisin esimerkein, kuinka tukea oppilaan toiminnanohjausta ja työskentelyä sekä puhuttiin työpari- ja tiimityöstä sekä työssäjaksamisesta poikkeustilanteissa. Koulutukseen osallistui yli 30 koulunkäynninohjaajaa useista eri kunnista pohjoisen Suomen alueella.

”Hienoa, että koulutukseen saattoi osallistua myös etänä. Tärkeä asia täällä pohjoisessa, pitkien välimatkojen takia.” - Osallistujan kommentti koulutuksesta

 

Lue lisää koulutuksista.