Ulvilassa kehitetään ansiokkaasti perusopetuksen erityisopetusta ja uudistetaan tuen rakenteita. Tukea halutaan antaa lähikoulussa mahdollisimman paljon. Sivistystoimessa pidetään tärkeänä sitä, että kunnan erityisopetusta toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa kouluissa. Erityisopettajille halutaan tarjota koulutusta ja konsultaatiota työn tueksi sekä yhteisten toimintamallien kehittämiseksi.

Koulutus- ja konsultaatiokokonaisuuden tavoitteet asetettiin yhdessä erityisopettajien kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi sovittiin sisällöksi erityisopetuksen yhteisen vuosikellon rakentaminen, hahmottamisen pulmat oppimisessa, työmuisti, tehostetun ja erityisen tuen rajapinta, arviointiin liittyvät kysymykset, yhteisopettajuus, testaus, kuntouttavaan opetukseen soveltuvat materiaalit ja laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuva.

Kokonaisuus koostuu viidestä osasta. Ensimmäinen osa pidettiin lähikoulutuksena Ulvilassa, ja muut neljä koulutusta/konsultaatiota toteutuvat etäyhteydellä. Lähikoulutus oli kestoltaan neljä tuntia ja etäyhteyksin toteutuvat ovat kestoltaan 1,5 tuntia. Kokonaisuus hajautettiin lukuvuoden ajalle. Erityisopettajat kokoontuvat yhteen etätapaamisen ajaksi ja kokoustavat aiheisiin liittyen keskenään myös etätapaamisten välissä.

”Koulutuskokonaisuus erityisopettajille toteutui hienosti etänä. Hyvää oli se, että ei tarvinnut lähteä pitkälle koulutukseen. Lisäksi kaikilla oli mahdollisuus osallistua omalta työpaikaltaan koulutukseen. Täällä kunnassa kokoonnuimme Valterin etätapaamisten välissä. Koulutus on ollut tehokas ja tuonut oikeita välineitä työhömme.”
- Anne Kalliomäki, Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori ja erityisluokanopettaja

 

Lue lisää konsultoinnista.