Vetovoimala-hankkeen satoa kaksissa kansissa

 

Vetovoimala-hanke alkaa kääntyä kohtia loppuaan. On aika jakaa hankkeessa havaittuja hyviä käytänteitä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja nuorten ohjaukseen. Vetovoimala-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut kehittää valtakunnallinen toimintamalli tukea tarvitsevien ohjaukseen. Hanke on toteutettu Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Ammattiopisto Luovin ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston yhteistyönä, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana. Hankkeessa on kolmen vuoden aikana kehitetty osallisuutta vahvistavia ohjausmenetelmiä, selvitetty toimintakykyajattelun vaikuttavuutta perusasteen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa, koulutettu ohjausalan henkilöstöä tukea tarvitsevien ohjaukseen, pilotoitu vertaisryhmäohjausta keinona tukea oppilaiden ohjautuvuutta opintoihin, sekä koottu alueen toimijoita yhteen kehittämään oman alueensa ohjauspalveluita. Mukana menossa on ollut satoja erityisen tuen ja ohjauksen ammattilaisia ympäri Suomen. Kaunis kiitos yhteistyöstä!

Vetovoimaisesti yhdessä –seminaarissa 25.9.2020 jaetaan hyviä käytänteitä erityisen tuen poluille. Hankkeen helminä esitellään Vetovoimalan artikkelijulkaisu ”Vetovoima kasvaa yhteistyöllä –Vetovoimalan hyvät käytänteet ohjaukseen ja erityisen tuen tunnistamiseen” sekä Irene Rämän Vetovoimalalle tekemä selvitys ”Vetovoimala-hanke: Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa”. Artikkelijulkaisu kuvaa Vetovoimalan ohjausmallissa esiin tulleet hyvän ohjauksen periaatteet ja käytänteet tukea tarvitsevan ohjaukseen. Julkaisu koostuu 17:stä ajankohtaisesta artikkelista, jonka kirjoittajina toimivat eri asteilla toimivat ohjausalan ammattilaiset. Irenen selvitys tuo esiin moniammatillisen yhteistyön välttämättömyyden ja tuen tarpeen tunnistamisen osana onnistunutta siirtymää perusopetuksesta toiselle asteelle. Ohjausta tulee tehdä oppilaan kokonaistilanne huomioiden riittävän varhaisessa yhteistyössä. Pääset tutustumaan hankkeen satoon seuraavista linkeistä.

Vetovoimaisia lukuhetkiä:

Vetovoima kasvaa yhteistyöllä –Vetovoimalan hyvät käytänteet ohjaukseen ja erityisen tuen tunnistamiseen

Vetovoimala-hanke: Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa

Vetovoimala ohjausmalli

VETKI-animaatio

Vetovoimala-kortit ovat saatavilla sähköisessä muodossa myöhemmin syksyllä. Vetovoimalaan pääset tarkemmin tutustumaan osoitteessa: www.vetovoimala.fi

Lisätiedot: Anna-Kaisa Puusaari, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi puh. 050 525 4436

Vetovoimala-hankkeen julkaisuja

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje