Valterilaisille Suomen ritarikuntien tunnustuksia ansioituneesta työurasta

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt antaa ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkkejä, joiden saajina on tänä vuonna myös valterilaisia.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin johtava rehtori Anne Vierelälle on myönnetty Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki. Keväällä 2022 eläkkeelle siirtyneelle Valteri-koulu Mäntykankaan rehtorille Inkeri Kekäläiselle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki ja syksyllä eläkkeelle jääneelle ohjauspalvelupäällikkö Raisa Siepille puolestaan Suomen Leijonan ritarimerkki.

Valteri lämpimästi onnittelee kunniamerkin saaneita.

Vierelälle ja Siepille myönnettyjä Suomen Leijonan ritarikunnan kunniamerkkejä annetaan tunnustukseksi huomattavista sekä siviili- että sotilaallisista ansioista. Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkkiä jaetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille.

Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asialla

Anne Vierelä on uransa aikana, lähes 40 vuoden ajalta nähnyt suomalaisen koulujärjestelmän muutoksen ja lasten ja nuorten tuen tarpeiden kasvun. Nykyisessä Valterin johtavan rehtorin työtehtävissä Vierelä aloitti 2015.

Vierelä on kaikissa toimissaan tavoitteellisesti pyrkinyt mahdollistamaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koulunkäynnin edellytysten kehittymistä. Hän on toiminut lukuisissa työryhmissä työroolinsa ja asiantuntemuksensa puolesta, muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön Vaativan erityisen tuen kehittämishankkeen (VIP) ohjausryhmän jäsenenä (2018–2021), jonka jälkeen Vierelällä on ollut aktiivinen rooli valtakunnallisen VIP-toiminnan kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa suomalaiseen perusopetukseen.

Inkeri Kekäläisellä on noin 45-vuotinen pitkä ja ansiokas työura erityislasten parissa. Kekäläinen toimi Kuopiossa Valteri-koulu Mäntykankaan rehtoria 2009–2022. Urallaan Kekäläinen on tullut tunnetuksi sekä Itä-Suomen, että laajemmaltakin valtakunnallisesti tukea tarvitsevien lasten monialaisessa yhteistyössä niin opetus- kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kanssa. Julkaisimme Inkeri Kekäläisen ajatuksia pitkästä työurastaan ja lasten ja nuorten tuen tarpeista huhtikuussa 2022.

Oulussa ja Inarissa asuva Raisa Sieppi toimi Valterissa ohjauspalvelupäällikkönä / oppimisen tuen päällikkönä 2016 alkaen. Hän on ollut ensimmäisiä valtion erityiskoulujen (nyk. Valteri) vakituisessa virassa toimineita ohjaavia opettajia, joka on erinäisissä rooleissa ollut kehittämässä kunnille ja lähikouluille suunnattua ohjauspalvelutoimintaa. Sieppi on lähes 35-vuotisen uransa aikana ansioitunut työtehtävissään viittomakielisten, kuulovammaisten ja kielellisiä vaikeuksia omaavien lasten ja nuorten parissa.

Kaikki Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ja Suomen Leijonan ritarikuntien tämän itsenäisyyspäivän 6.12.2022 kunniamerkit näkee ritarikuntien sivuilta. 

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje