Uutta lukuvuotta kohti – yhdessä!

Olemme jälleen uuden edessä, koulun tai päiväkodin aloitusta odottavat lapset ja nuoret, vanhemmat sekä kasvattajat. Suurta osaa aloitus jännittää – yhtä lailla aikuisia kuin lapsia. Siihen saattaa liittyä paljon positiivisia tuntemuksia, mutta ehkä myös huolta, pelkoa ja stressiä. Entäpä, jos tulevana lukuvuonna voisimme toimia entistä enemmän yhdessä vähentääksemme näitä negatiivisia tuntemuksia? Resetti-perheluokilla kokeillaan uudenlaista kodin ja koulun/päiväkodin yhdessä toimimisen tapaa.

Asenteisiin vaikuttaminen

Resetissä kodin ja koulun tai kodin ja päiväkodin yhdessä toimimisen tiivistäminen perustuu yhteisen jäsentämisen lisäksi lapsen myönteisen ja toivotun käytöksen tukemiseen (Positive Behaviour Support) ja Ross W. Greenen yhteistoiminnalliseen ennakointiin. Näitä lähestymistapoja harjoitellaan sekä perheluokilla että Valterin Resetti-koulutuksissa.

”Resetti on mielestäni asenne, joka jokaisella kasvattajalla pitäisi olla. Sen vaikutukset näkyvät laajasti lasten ja perheiden kanssa työskennellessä.”

Lapsi ja läheiset aikuiset yhdessä

Resetti-perheluokkatapaamisen alussa vaihdetaan kuulumiset ja tutkitaan taitokortteja. Lapsi ja läheiset aikuiset pohtivat yhdessä, mikä on viikon aikana onnistunut ja montako uutta rastia kortista löytyy. Kuulumisista siirrytään yhteisiin harjoituksiin. Esimerkiksi etsitään hyvää istuma-asentoa, harjoitellaan rauhoittumista ja tarkkaillaan ympäristöä. Aina harjoituksen jälkeen pohditaan, missä kaikkialla harjoitusta voisi hyödyntää, esimerkiksi oppitunnilla tai kun pitää jaksaa jonottaa kaupassa. Wau-korteilla harjoitellaan palautteen saamista ja antamista. Lopussa vielä satuhieronta rentouttaa.

”Lapsi innostui taitokorteista. Niiden raksien kerääminen taitokortteihin motivoi lasta harjoittelemaan mm. toiminnanohjaukseen ja arjen taitoihin liittyviä asioita. Meillä kotona käytössä olevissa taitokorteissa oli mm. oveen avaamista ja lukemaan harjoittelua. Se, että nämä raksit (Resetti-kortit) tulivat ulkopuolelta teki siitä lapsen näkökulmasta virallisemman, kun jos asia olisi ollut vain kodin keksintö.”

Yhteinen jäsennys sujuvoittaa arkea ja koulunkäyntiä

Perheluokilla lapsen arkea, kuten päivää päiväkodissa tai koulussa, jäsennetään tarkastelemalla lapsen toimintakykyä eri tilanteissa. Taitoja jäsennetään tuttujen liikennevalojen tapaan soveltaen. Vihreä väri tarkoittaa tilanteita ja taitoja, jotka sujuvat itsenäisesti. Keltainen väri kuvaa kehittymisen aluetta, joka kuormittaa ja vaatii pinnistelyä. Punainen alue tarkoittaa tilanteita ja asioita, joihin lapsen taidot eivät riitä ilman apuvälineitä tai aikuisen tukea. Seurauksena voi olla esimerkiksi jumi tai raivari. Tällöin joko tarvittavasta tuesta huolehditaan tai punaisia asioita vältetään. Eihän aikuinenkaan jaksa, jos töissä vaatimukset jatkuvasti ylittävät omat edellytykset suoriutua työtehtävistä.

Tässä ryhmässä uskalsi puhua myös lapsella vaikeista asioista ja miettiä niihin yhdessä ratkaisuja.

Yhteisen jäsennyksen avulla lasta pystytään auttamaan hankalissa tilanteissa. Selvittämällä vihreän, keltaisen ja punaisen alueen osuus päivästä, voidaan lapsen kokemaa kuormitusta paremmin säädellä. Lisäksi perheluokissa pohditaan, miten lapsi tunnistaa punaisella alueella olemisen ja miten hän osaa pyytää apua. Lapsen on usein vaikea sanoilla kuvata omaa koulutilannetta, mutta Kesy-korttien avulla se on ollut lapsille helpompaa.

 ”Kodin ja koulun yhteistyö on vahvistunut. Itselleni toiminta lisäsi ymmärrystä koulusta. Nyt on jäsentyneempi ja yhteisempi käsitys lapsesta.”

Kokemukset ovat positiivisia

Resetti-perheluokkia järjestetään tällä hetkellä Suomessa kuudessa kunnassa. Resetti on väljä malli, jota saa soveltaa. Se on enemmänkin asenne, jonka tavoite on tiivistää kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä.

Perheluokkia voi järjestää myös dialogisina vanhempien tapaamisina, jolloin toiminnassa hyödynnetään Sitran Erätauko-mallia. Vanhempien omia perheluokkia on järjestetty esimerkiksi, jos lapsella tai nuorella on ollut paljon poissaoloja koulusta. Resetti-toimintaa ovat myös vanhempien omat ryhmätapaamiset, jossa vanhempien on mahdollista tukea toisiaan ja jakaa kokemuksiaan.

”Myönteisen käytöksen vahvistamisen illat meille vanhemmille on tosi hyvä juttu.” 

”Luokka on rauhoittunut HUOMATTAVASTI, oppilaat ovat jopa neuvoneet toisilleen erilaisia tapoja purkaa kiukkua.”

Lainaukset ovat Resetti-toimintaan osallistuneilta.

Yhteyhenkilöt Valterista:
Helsinki: mirjami.ylikojola@valteri.fi
Oulu: anuliisa.kemppainen@valteri.fi

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *