Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palveluita JOPO-hankkeille ja -toimijoille

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun joustavan perusopetuksen (JOPO) toiminnan kehittämiseen. Tarkoitukseen varatusta 300 000 euron summasta voivat hakea avustusta kunnat, jotka tällä hetkellä järjestävät joustavan perusopetuksen toimintaa tai ovat aloittamassa toimintaa lukuvuonna 2018-2019.

Ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Hakuaika päättyy 13.11.2017 klo 16.15. Lisätietoa ja ohjeita löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Ideoita hankevalmisteluun

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa käyttöönne asiantuntemusta JOPO-hankkeen valmisteluun ja toteutukseen. Asiantuntijoillamme on vahvaa teoreettista ja kokemusperäistä osaamista moniammatillisen yhteistyön sekä hallintokuntien ja organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämisestä. Toimimme perusopetuksen oppilaiden siirtymävaiheessa yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Osaamisaluettamme ovat tukea tarvitsevat, mm. alisuoriutuvat, heikon opiskelumotivaation omaavat ja syrjäytymisvaarassa olevat, oppilaat. Olemme kehittäneet työskentelytapoja oppilaiden elämänhallintataitojen harjoitteluun ja oppilaiden valmiuksiin siirtyä opinnoissa toiselle asteelle.

Palvelumme soveltuvat kuntien JOPO-verkoston, yksittäisen kunnan, koulun, opettajien ja oppilaan tasolla hyödynnettäviksi. Olemme laatineet hankehakuvaiheeseen käyttöönne tarjottimen JOPO-ohjausryhmille ja -toimijoiden verkostoille soveltuvista koulutuksistamme ja palveluistamme.

Katso lisää Valterin JOPO-esitteestä.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje