Koulua käymättömät oppilaat -opas

Koulua käymättömät oppilaat -opas on suunnattu paljon koulusta poissa olevien lasten ja nuorten kanssa toimiville mm. koulun ja oppilashuollon henkilöstölle sekä huoltajille. Tässä oppaassa pääpaino on poissaoloissa, jotka johtuvat koulunkäyntiä hankaloittavista psyykkisistä ja/tai neuropsykiatrisista syistä. Oppaassa käsitellään toimia, joiden avulla koulunkäyntiä voidaan tukea niin koulussa kuin kotonakin. Keskeisessä asemassa on varhainen puuttuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja koulun ulkopuolisen tuen saaminen tarvittaessa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä koulupoissaoloihin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista toimenpiteistä.

Opas on kirjoitettu osana Tuuve- ja Monni Online -hankkeita.

Koulua käymättömät oppilaat -opas

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje