Valteri-kouluun otetaan yhteyttä, kun oppilaan kotikunnassa arvioidaan, ettei siellä ole mahdollista järjestää tukea tarvitsevan oppilaan opetusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Valterin vakinaiseksi oppilaaksi pääsee vain tukijakson kautta. Tukijaksolla arvioidaan Valterin mahdollisuutta vastata oppilaan erityisiin tarpeisiin tai selvitetään, mitä kotikunnan tarjoamia vaihtoehtoja olisi mahdollista muokata oppilaan tarpeita vastaamaan.

Tukijaksolle resursoidaan opetuksen, avustuksen, kuntoutuksen ja hoidon työpanosta merkittävästi. Jakson aikana selvitetään oppilaan tilanne laajasti:

  • oppimisvalmiudet
  • kommunikaatio ja vuorovaikutus
  • sosiaaliset taidot
  • toiminnan ohjaus
  • päivittäiset taidot
  • liikkuminen
  • henkilökohtaisen avustuksen tarve
  • tarvittavat apuvälineet
  • tietotekniset ratkaisut
  • terveydentila

Saadun tiedon perusteella määritetään oppilaalle sopivin oppimisympäristö; opetusryhmä, henkilöstötarve, opetusmenetelmät, kuntoutusmuodot ja oppimateriaali. Lisäksi huomioidaan mahdollinen tarve esteettömään ympäristöön sekä muut mahdolliset yksilölliset tarpeet.

Oppimista tukeva kuntoutus voi sisältää Valteri-koulussa toimintaterapiaa, fysioterapiaa, puheterapiaa sekä psykologin, lääkärin tai kouluterveydenhuollon palveluita. Kaikki kuntoutus on opetusta tukevaa ja se suunnitellaan oppilaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Tavoitteena on ehjä kuntouttava arki. Mikäli tukijaksolla oleva oppilas tarvitsisi vakinaisena oppilaana oppilaskotipaikan, jakson aikana arvioidaan valmius asua oppilaskodissa. Tämä sisältää arvion avuntarpeesta ja asumisjärjestelyistä oppilaskodissa.

Tukijaksosta laaditaan kirjallinen yhteenveto, joka antaa pohjan päätöksenteolle ja jatkotoimille.

Yhteystiedot

Katri Hiekkala

0295 33 5379

katri.hiekkala@valteri.fi

Minna Rouste

0295 33 5314

minna.rouste@valteri.fi

Helsinki

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi

ruotsinkieliset palvelut