Kaikki mukaan liikkumaan! -sivusto tarjoaa tapoja liikunnallisen toiminnan toteuttamiseksi kouluissa

Oppilaita ja aikuisia pelaamassa uima-altaassa.
Kaikki mukaan liikkumaan! -verkkosivusto toimii ideapankkina, joka huomioi kaikenlaiset liikkujat.

Osana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toteuttamaa Iloon yli esteiden -hanketta on koostettu yhteistyönä lähikoulujen kanssa kaikille avoin ideapankki, joka edistää koulujen soveltavan liikunnan osaamista sekä oppilaiden yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toteuttaman Iloon yli esteiden -hankkeen (2018–2020) lopputuloksista on koottu Kaikki mukaan liikkumaan! -verkkosivusto avoimeksi ideapankiksi kouluille. Hanke palkittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta Liikunnan yhdenvertaisuus -palkinnolla vuonna 2020.

Sivustolta koulut voivat poimia käytäntöön vinkit soveltavaan liikuntaan, joilla jokainen oppilas saadaan osallistettua koulupäivien aikaisiin liikunnallisiin hetkiin.

Arjen tarpeista toteutukseen

Konsultoiva ohjaaja Henni Huttunen vastasi ideoiden kokoamisesta yhdessä lähikoulujen kanssa. Huttusen mukaan ajatus sivuston toteutuksesta kumpusi työntekijöiden tarpeiden kuuntelusta.

”Arki on usein kovin kiireistä, ja valmiita ideoita kaivataan nopeasti toteutettavaksi. Koimme myös, että yhteinen työskentely tuotti paljon hyviä ideoita, jotka voisivat hyödyttää suurempaa joukkoa kuin vain hankkeeseen osallistuneita kouluja.”

Ideapankkia voikin hyödyntää kuka vain liikunnan iloa ja inspiraatiota kaipaava, oli kyseessä sitten koulun henkilöstö ja oppilaat, kotiväki tai harrastustoiminta.

”Toivomme, että sivustosta hyötyisi mahdollisimman moni. Vinkkejä voi käyttää esimerkiksi tukena liikuntatuntien ideoinnissa sekä oppilaiden käytössä vaikkapa välituntitoimintaa suunnitellessa. Uinnin ohjekortteja on käytetty yhtä lailla uimakouluissa ja allasterapiassa.”

Vedessä toteutettu terapia ja telmiminen sopivatkin kaikenlaisille liikkujille.

”Vesi elementtinä mahdollistaa ympäristön, jossa muutoin paljon apua liikkumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret pääsevät kokemaan tunteen itsenäisestä liikkumisesta.”

Variaatioilla lisää vaihtoehtoisia tapoja liikkua

Tavat ja tärpit liikunnan toteuttamiseksi on jaoteltu ideapankissa niin, että vinkkejä löytyy niin kaikille yhteisiin peli- ja leikkihetkiin kuin sovellettuihin, rinnakkaisiin ja erillisiin toteutustapoihinkin.

Avoimessa toiminnassa kaikki osallistuvat samaan peliin, kun taas sovelletussa toiminnassa teema tai harjoite on yhteinen, mutta toteutuksessa hyödynnetään erilaisia soveltamisen keinoja.

Rinnakkaisessa toiminnassa teema tai harjoite voi olla yhteinen, mutta jokainen harjoittelee omalla tasollaan. Esimerkiksi temppuradalla voi olla erilaisia toimintakyvyn mukaisia vaihtoehtoja.

Erillisessä toiminnassa oma vertaispohjalta toimiva liikuntakerho voi toimia matalan kynnyksen kimmokkeena liikunnan harrastamiseen.

”Sivusto näyttää, että jokaisella on mahdollisuus päästä mukaan liikunnallisiin aktiviteetteihin yhdessä ikätovereidensa kanssa. Osallisuuden tunne on erityisen tärkeä ja jokaisen oikeus”, Huttunen summaa.

Tutustu Kaikki mukaan liikkumaan! -verkkosivustoon ja poimi ideat peleihin ja leikkeihin yhdenvertaisen liikunnallisen toiminnan toteuttamiseksi.

Lue soveltavasta liikunnasta lisää konsultoiva ohjaaja Henni Huttusen ja ohjaava opettaja Jukka Vetoniemen Valterin blogissa julkaistusta tekstistä, jossa kerrotaan muun muassa vertaisoppimisen hyödyntämisestä koulupäivien aikaisissa liikunnallisissa aktiviteeteissa.

 

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje