Kaikki mukaan liikkumaan!

Liikkuminen tuottaa iloa kaikenlaisille liikkujille. Liikkuminen on kivaa kavereiden kanssa, siitä voi tulla hauskempaa erilaisten välineiden avulla tai muokatuilla säännöillä. Toiset kaipaavat liikkumiseen oman rauhan, eivätkä viihdy ryhmässä. Koulussa tapahtuvalla liikunnalla voi olla korvaamaton merkitys lapsen tai nuoren elämässä. Sillä voi olla suuri vaikutus tulevaisuuden liikunnallisuuteen tai harrastuskipinän heräämiseen.

Työssämme tuemme lapsia ja nuoria tilanteissa, joissa koulupäivän aikaisiin liikunnallisiin hetkiin tai koulun liikuntatunnille osallistuminen on haasteellista. Toisinaan esteenä voi olla tietämättömyys siitä, millaisin keinoin tai välinein liikuntaa voisi soveltaa. Toisinaan haasteita aiheuttaa tilanne, jossa lapsi ei tunne oloaan turvalliseksi liikuntatunnilla ja kieltäytyy itse osallistumasta.

Ratkaisun avaimet löytyvät usein lapsen tai nuoren oman motivaation löytämisestä ja toisaalta myös lapsia ympäröivien aikuisten ennakkoluulojen karistamisesta. Motivaation kasvattamiseksi on tärkeää tarjota onnistumisen kokemuksia ja mielekästä kaikkien taitotasot huomioivaa tekemistä. Oppilaiden ottaminen mukaan liikunnan sisällön suunnitteluun motivoi heitä paremmin osallistumaan. Lisäksi on hyvä muistaa, että aikuisten innostus tarttuu lapsiin – niin suunnittelun osalta kuin itse tekemisessäkin! Omalla asenteella ja esimerkillä on siis suuri merkitys.

Vertaisoppiminen tukee osallisuutta

On hienoa nähdä tilanteita liikuntatunneilla, joissa lapset hakeutuvat luonnostaan toistensa tueksi huomatessaan kaverin kaipaavan apua tai kannustusta. Vertaisoppimisesta on koettu olevan hyötyä useassa erilaisessa oppimistilanteessa.

Osana Valterin toteuttamaa Iloon yli esteiden -hanketta (2018–2020) Suomeen lanseerattiin vertaisohjaamisen malli liikunnallisten aktiviteettien tukemiseksi. Mallia on tutkittu Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Siihen kuuluu vertaisohjaajille suunnattu koulutus, jossa käsitellään ohjaamistaitojen lisäksi muun muassa tunnetaitoja ja kannustamisen merkitystä. Olemme kokeneet, että vertaiselta tuleva ohjaaminen lisää motivaatiota ohjeiden vastaanottamiseen ja niiden perusteella toimimiseen. Vertaisohjaajille mallin mukainen toiminta luo itsevarmuutta sekä kohottaa itsetuntoa, ja kouluille se antaa mahdollisuuden kehittää osallistavaa toimintakulttuuria.

Iloon yli esteiden -hankkeen lopputuloksista on koostettu Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja lähikoulujen yhteistyönä Kaikki mukaan liikkumaan! -verkkosivusto. Se toimii kaikille avoimena ideapankkina, jonka tarkoituksena on edistää koulujen soveltavan liikunnan osaamista sekä oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua koulupäivän aikaisiin liikunnallisiin hetkiin.

 

Henni Huttunen ja Jukka Vetoniemi kertovat vertaisoppimisen hyödyntämisestä liikunnallisissa aktiviteeteissa koulupäivien aikana Apuvälinemessuilla torstaina 12.5. klo 10. Apuvälinemessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11.–13.5.2022.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on mukana messuilla monen esityksen voimin osana uutta Koulu, opiskelu ja työllistyminen -teemaa. Messuosastollamme voit tutustua muun muassa Valteri-Puodin tuotteisiin. Tervetuloa mukaan!

Tutustu tarkemmin Apuvälinemessujen ohjelmaan.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *