Iloon yli esteiden –hanke testaa Peer Tutoring -vertaisoppimismallia

Oppilaat miettivät ratkaisua kuvalliseen tehtävään metsässä.
Sekä oppilaat että koulun henkilökunta ovat päässeet mukaan suunnittelemaan liikunnallisia tapahtumapäiviä. Kuva: Milla Vahtila

Iloon yli esteiden on vuonna 2018 käynnistynyt, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toteuttama liikunnallisen elämäntavan kehittämishanke. Liikkuva koulu –ohjelmaan kuuluvan hankkeen päätavoitteena on innostaa lähikoulujen oppilaita, myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä koulun koko henkilöstöä arkiliikuntaan.

Syksyn 2019 koulutuspäivissä tutustutaan Peer Tutoring –vertaisoppimismalliin. Ajatuksena on, että vertaisoppimista voitaisiin toteuttaa osana liikunnallisia aktiviteetteja. Tällöin Peer Tutoreiksi sopivat oppilaat voisivat olla tukea tarvitsevien oppilaiden apuna aikuisen seuratessa kauempaa. Koulutuspäivistä saatuja ideoita päästään toteuttamaan syksyn aikana jokaisen koulun omiin tarpeisiin räätälöidyillä liikunnallisilla tapahtumapäivillä.

Liikunnallista toimintaa iltapäiväkerhoihin ja välitunneille

Pääyhteistyökumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja VAU ry:n, lisäksi tapahtumapäivien toteutumisen tueksi on löytynyt paikallisia urheiluseuroja ja kaupunkien liikuntatoimia, joilla on osaamista soveltavasta liikunnasta. Heidän avullaan on voitu lisätä esimerkiksi iltapäiväkerhojen ja välituntien toimintaa hankkeessa mukana olevilla kouluilla. Tulevalla hankekaudella yhteistyön toivotaan tiivistyvän.

Uusia ideoita ja suunnitteluapua

Erityisen hyviä kokemuksia hankkeen edetessä ovat olleet koulutuspäivät, jotka ovat antaneet mahdollisuuden lähikoulujen henkilökunnalle vaihtaa ajatuksia ja ideoita. Yhdessä suunnitteleminen ja ideoiminen on ollut antoisaa kaikille. Tämä syksy tuo koulutuspäivissä käytäviin keskusteluihin monipuolisuutta, kun hankkeeseen saadaan mukaan uusia, innokkaita lähikouluja.

Joulukuussa järjestettävässä loppuseminaarissa kootaan jälleen yhteen hyviä käytänteitä ja kokemuksia. Iloon yli esteiden –hankkeen edellisvuonna kerätyt ideat löytyvät koottuna Ideapankista. Ideapankkia päivitetään edelleen.

Iloon yli esteiden lyhyesti

Iloon yli esteiden -hankkeessa on mukana lähikouluja, joiden kanssa on lv. 2018 – 2019 tehty koulutuksellista yhteistyötä sekä järjestetty liikunnallisia tapahtumapäiviä ympäri Suomen. Koulutuspäiviltä on saatu vinkkejä muun muassa oppilaan osallisuuden lisäämiseen, vireystilan säätelyyn ja liikunnan soveltamiseen eri keinoin.

Liikunnallisten tapahtumapäivien sisältöihin ovat vaikuttaneet lasten ja koulun henkilökunnan yhteiset toiveet. Tapahtumapäivien sisältö on suunniteltu niin, että toiminnot ovat helposti toteutettavissa uudelleen. Päiviin on mahtunut liikkumisen riemua alkaen liikuntatunneista suuriin koko koulun päivän tapahtumiin. Kouluissa on rohkeasti suunniteltu päiviä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua.

Iloon yli esteiden -hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje