Ilo irti (v)opp(s)imisesta!

Konduktiivisen pedagogiikan periaatteet yhtyvät sulavasti uuteen Valteri-OPSiin. Valteri-koulu Ruskiksella on sovellettu konduktiivista pedagogiikkaa jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Valteri-koulumme oppimiskäsityksen mukaan oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. Oppiminen ja kuntoutuminen rakentuvat oppilaan taitojen ja yksilöllisten konkreettisten tavoitteiden pohjalle. Oppimista ja kuntoutumista ei eroteta toisistaan. Oppituokiot ja arjen tilanteet ovat yhtä kaikki oppimistilanteita. Koulupäivästä ja viikosta muodostuu ehyt kokonaisuus.

Unkarilainen Andras Petö (1893-1967) kehitti kokonaisvaltaisen opetusmenetelmän, konduktiivisen pedagogiikan, jossa kehittyvät samanaikaisesti kognitiiviset, motoriset ja sosiaaliset taidot. Hän näki neurologiset vammat ennemmin oppimisvaikeutena kuin lääketieteellisenä tilana.

Luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin

Valteri-koulussa tavoitteena on oppilaan myönteisen minäkuvan kehittyminen ja luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Oppiminen ja kuntoutuminen ovat elinikäisiä ja niiden avulla saavutetaan aktiivinen lähiyhteisön ja yhteiskunnan jäsenyys.

Konduktiivisen pedagogiikan tavoitteena on persoonallisuuden monipuolinen kehittyminen ja vahva minäkuva.  Sen myötä oppilaasta kasvaa aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistuva ihminen ja yhteiskunnan jäsen.

Andras Petö uskoi että pedagogisen työn tulokset näkyvät silloin, kun ihminen osaa soveltaa oppimiaan taitoja yhteisön jäsenenä sekä osaa ja uskaltaa asettaa itselleen tavoitteita. Näin mekin Valteri-koulu Ruskiksella ajattelemme.

Toimintakyky huomioiden

Moniammatillisessa jokapäiväisessä työssämme meitä ohjaa Valteri OPSin kulmakivet. Työmme lähtökohtana on oppilaan TOIMINTAKYKY.  Se ei ole paikoilleen pysähtynyt olotila, vaan perustana sille, miten suunnittelemme toimintaamme, ohjaamme ja opetamme oppilaita.

Positiivisen odotuksen ilmapiiri OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ motivoi ja kannustaa oppilaita tarttumaan rohkeasti haasteisiin.   Tehtäväkokonaisuudet ovat oikein suunniteltuja ja pieniksi osatehtäviksi pilkottuja. Hyvin rakennettu oppimisympäristö ohjaa oppilasta toimimaan aktiivisesti ja mahdollistaa erilaisten taitojen oppimista ja soveltamista.

Moniammatillisesti yhteen suuntaan

TOIMINTAKULTTUURISSAMME eri ammattilaiset työskentelevät samansuuntaisesti ja uskovat jokaisen kykyyn oppia. Oppilaiden ohjaus on johdonmukaista ja oppimista edistävää läpi koulupäivän ja koko kouluviikon.

Oppimisen ILON ja ONNISTUMISEN näkee vaikkapa metsässä YLLIn tunnilla, kun Arman tarkkailee luonnon ihmeitä ja dokumentoi iPadilla havaintojaan.

Oppilaamme oppivat koulussa taitoja, joita käyttävät omassa lähiympäristössään.  Taitoja, joilla kasvetaan oman elämänsä sankareiksi.

OPETUS. Motorisen oppimisen ryhmässä opimme tarvittavia taitoja, kuten tässä hallitsemaan symmetrinen asento, ojentamaan kädet, pitämään kiinni ja katsomaan samanaikaisesti.

SOVELLUS. Arman kuvaa havupuita ympäristöopin tunnilla Ipadilla.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *