Ilmaisia materiaaleja!

Koronatilanteen takia Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin verkkopalvelu Voppi tarjoaa muutamia materiaaleja ilmaiseksi kaikkien käyttöön. Näiden lisäksi Valteri-Puodissa on maksutta saatavilla selkokarttojen digiversiot. Voit ladata materiaalit maksutta käyttöösi 31.12.2020 asti.

Vetovoima kasvaa yhteistyöllä –Vetovoimalan hyvät käytänteet ohjaukseen ja erityisen tuen tunnistamiseen

Vetovoimala-hankkeessa tehty artikkelijulkaisu, joka kuvaa Vetovoimalan ohjausmallissa esiin tulleet hyvän ohjauksen periaatteet ja käytänteet tukea tarvitsevan ohjaukseen. Julkaisu koostuu 17:stä ajankohtaisesta artikkelista, jonka kirjoittajina toimivat eri asteilla toimivat ohjausalan ammattilaiset.

Tutustu tästä.

Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa

Irene Rämän Vetovoimala-hankkeelle tekemä selvitys, joka tuo esiin moniammatillisen yhteistyön välttämättömyyden ja tuen tarpeen tunnistamisen osana onnistunutta siirtymää perusopetuksesta toiselle asteelle. Ohjausta tulee tehdä oppilaan kokonaistilanne huomioiden riittävän varhaisessa yhteistyössä.

Tutustu tästä.

Selkokartat

Selkokartat on suunnattu oppilaille, jotka tarvitsevat karttatyöskentelyssään yksilöllisempää materiaalia. Karttojen kuvat ovat selkeitä, ja niissä on esitetty vain kaikkein olennaisin tieto asiasta. Kartat soveltuvat oppilaille, joilla on haasteita esimerkiksi hahmottamisessa, kontrastien erottamisessa, värien näkemisessä tai jotka hyötyvät karsitusta tietomäärästä.

Tutustu materiaaleihin:
Selkokartat: Suomi -digijulkaisu
Selkokartat: Pohjoismaat ja Baltia -digijulkaisu
Selkokartat: Eurooppa -digijulkaisu

Tavu- ja sanakirjat

Opimme lukemaan eri tavoin. Tavu- ja sanakirjojen parissa eri ikäiset oppijat voivat harjoitella lukemisen taitoja ensin tavu- ja sitten sanatasolla.

Tulosta tästä Tavu-sanakirjojen maksuttomat mallisivut (PDF-tiedosto).

KESY – Keskustelu symbolein / SASY – Samtal med hjälp av symboler

KESY/SASY -kortit ovat kuvin tuettuun ja  lapsilähtöiseen keskustelun toimintamalliin kehitetyt kortit. Materiaalin kortit ovat kaksikieliset (suomi/ruotsi).

Tulosta tästä KESY -Keskustelu Symbolein lisäkortit yläkoululaisille (PDF-tiedosto)
Skriv ut här  SASY – Samtal med hjälp av symboler tilläggskort för högstadieelever

Koritehtävät 1

Koritehtävät 1 on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pulmia. Tehtävät ovat visuaalisesti strukturoituja. Koritehtävät ja visuaaliset järjestykset, kuten työjärjestys, päiväjärjestys, tilojen järjestäminen ja tehtävien organisointi ovat askeleita kohti itsenäisyyttä ja näin ollen ohjaavat parempaan arjessa selviytymiseen.

Tutustu materiaaliin tästä.

Käsityön opetuksen hyviä käytäntöjä

Käsityön e-materiaalissa esitellään hyväksi koettu tapa opettaa käsitöitä liikuntarajoitteiselle ja tai monivammaiselle erityisen tuen oppilaalle. Kurssin tavoitteena on tukea käsityötä opettavien opettajien valmiutta kohdata monitarpeisia oppilaita työssään ja edistää oppilaiden mahdollisuuksia kehittyä käsityönopetusta hyödyntäen.

Tutustu materiaaliin tästä.

Näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen

Näkövammaisen oppilaan koululiikunnan soveltaminen –verkkoluennolla annetaan ohjeita liikuntatuntien suunnitteluun silloin, kun ryhmässä on näkövammainen oppilas. Luennolla käydään läpi näkövamman vaikutuksia lapsen kehitykseen sekä koululiikunnan tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin. Soveltamisideoita annetaan kaikkiin yleisimpiin koululiikuntalajeihin.

Tutustu materiaaliin tästä.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje