Esteettömät liikuntapäivät käynnistyivät ympäri Suomen

Iloon yli esteiden -tapahtumapäivä Pukinmäenkaaren peruskoulu 05112018

Syksyllä alkaneen Iloon yli esteiden -hankkeen tapahtumapäivät ovat käynnistyneet 29 eri koulussa ympäri Suomen. Liikunnallinen päivä kannustaa lähikoulujen oppilaita ja henkilökuntaa lisäämään arkiliikuntaa siten, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret tulevat entistä paremmin huomioiduksi ja pääsevät yhdessä muiden kanssa osallistumaan toimintaan.

Helsingin Pukinmäenkaaren peruskoulussa oppilaat olivat toivoneet Parkour-aiheista liikuntapäivää. Marraskuun 5. päivä koulun liikuntasaliin rakennettiin rata, jossa oppilaat pääsivät testaamaan taitojaan pukkeja, puomeja, kiipeilyyn haastavia puolapuita ja patjoja ylittäen. Tärkeää tapahtumapäivässä ei ole vain toiminnan sovellettavuus ja esteettömyys, vaan myös yhdessäolo, yhdessä tekeminen ja kohtaamiset kaikkien koululaisten ja koulun työntekijöiden kesken.

– Esteettömyys on hyvä asia, koska se mahdollistaa osallistumisen kaikille, eikä se ole keneltäkään pois. Tämän hankkeen puitteissa olemme pyrkineet miettimään liikunnallisia hetkiä niin, että käytetään pääosin sellaista välineistöä, jota koululla muutenkin on käytössään, toteaa fysioterapeutti Henni Huttunen, joka on Valterista mukana hankkeen toteutuksessa.

Koulutusta ja käytännön vinkkejä

Iloon yli esteiden –hankkeeseen osallistuvat koulut saivat koulutusta liikunnan ja leikkien soveltamiseen Valterin eri toimipisteissä. Koulutuspäiviin osallistui yhteensä 120 lähikouluissa työskentelevää liikunnan opettajaa, erityisopettajaa, koulunkäynnin avustajaa ja rehtoria.

– Hanke on saanut innostuneen vastaanoton koulujen aikuisilta, jotka ovat olleet mukana koulutuspäivissä. He ovat selkeästi kaivanneet jotain lisää arjen työhönsä ja ovat motivoituneita tekemään muutoksia, kiittelee Huttunen.

Koulutuspäivien sisältö koostui liikunnan soveltamisen keinoista sekä tietoisuustaitojen ja rentoutumisen merkityksestä hyvinvoinnille ja oppimiselle. Liikunnan soveltamista koulutuspäivään osallistujat pääsivät kokeilemaan käytännössä Valterin liikunnan opettajien johdolla.

–  Olemme antaneet koulun henkilökunnalle koulutusta esteettömän, soveltavan liikunnan toteuttamiseen, jonka pohjalta he ovat toteuttaneet tapahtumat. Toivomme tietysti, että opit jäävät elämään kouluarkeen, kiteyttää fysioterapeutti Henni Huttunen Valterista.

Syksyn rutistus paketoidaan päätösseminaarissa 14.12. Helsingissä. Seminaaria pääsee seuraamaan myös etäyhteyksin. Hyvistä käytänteistä ja vinkeistä kootaan ideapankki, joka tulee käytettäväksi Liikkuvan koulun ja Valterin verkkosivuille. Pysy siis kuulolla!

Lue Liikkuvan koulun sivuilta, mitä ideoita ja ajatuksia Pukinmäenkaaren peruskoulun opettajissa liikuntapäivä herätti.

Iloon yli esteiden -hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin vetämän hankkeen yhteistyökumppanina toimii Jyväskylän yliopiston lisäksi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Hankkeesta saaduista hyvistä käytänteistä ja vinkeistä kootaan ideapankki Liikkuvan koulun ja Valterin sivuille.

Linkki Tilaa uutiskirje

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje