Materiaali sisältää ohjeita liikkumistaidon perusteisiin. Ohjeet ovat tekstinä ja havainnollistavina videoina. Mukana on mm. ohjeita opastamisesta, tietoa valkoisista kepeistä ja siitä, miten eri aistien avulla hahmotetaan ympäristöä ja liikutaan.