Ammattitaitoa artikkeleina – osaamista isolla sydämellä

Valteri-koulun opetussuunnitelmaa (VOPS) työstettiin huolella. Osana prosessia kysyimme henkilöstöltämme, mitä heidän mielestään oppilaiden tulisi koulussamme oppia. Tätä kautta Valteri-koulun opetussuunnitelman kulmakiviksi nousivat oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja toimintakyky.

Näitä VOPSin tärkeitä teemoja nostamaan ideoimme nyt julkaistavan artikkelikokonaisuuden, jossa Valterin eri alojen ammattilaiset kirjoittavat ja avaavat opetussuunnitelman aiheita esille omasta näkökulmastaan ja arjestaan käsin. Artikkelit esittelevät tapaamme toimia lasten ja nuorten oppimiseen sekä kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Toivomme artikkeleiden avaavan ajatuksiamme ympäröivän yhteiskunnan keskusteluun tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren tarpeista.

Nyt julkaistavan sähköisen artikkelikokoelman kohderyhmänä ovat opetus-, kasvatus-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaiset ja opiskelijat. Kokoelman toimittamisesta vastaavat Susanna Lähteenmäki, Päivi Toikkanen ja Saila Teinilä. Heidän työnsä on siivittänyt artikkelit hienoksi kokonaisuudeksi, jota päivitetään tasaisin väliajoin.

Tutustu artikkeleihin täällä: Ammattitaitoa artikkeleina – osaamista isolla sydämellä

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje