Visuaalisen hahmottamisen -sarja saatavilla nyt kokonaisuudessaan Valteri-Puodista!

Valterissa on perinteisesti ollut vahvaa osaamista erilaisten näköön ja näönkäyttöön liittyvissä oppimisen haasteissa. Oppilaille on tarjottu erilaisia palveluita Valteri-kouluissa ja valterilaiset ovat käyneet oppilaiden lähikouluissa mm. ohjauskäynneillä ratkomassa yhdessä erilaisia oppimisen ongelmakohtia oppilaan lähiverkostojen kanssa.

Nyt on saatavilla myös mielenkiitoinen kolmen harjoituskirjan trilogia visuaalisen hahmottamisen ja katsomisen harjoitteluun. Kirjojen harjoituksia ei ole erikseen suunnattu tietyille ikäryhmille, vaan niitä voivat käyttää hyvin eri-ikäiset oppijat, joilla on erilaisia visuaalisen hahmottamisen tarpeita. Muistathan, kuten valtaosassa Valteri-julkaisuja, myös nämä visuaalisen hahmottamisen harjoitukset ovat kopioitavissa kirjan haltijan omaan opetus- tai kuntoutuskäyttöön!

Sarjan uusin osa, Taitavaksi katsojaksi, sisältää 60 harjoitusta erityisesti kuvan lukemisen harjoitteluun. Monet kuvista on sekä värillisinä, että mustavalkoisina viivapiirroskuvina erilaisiin näkemisen tarpeisiin. Kirjan käyttäjät, joilla on erityisesti tarpeita harjoitella kuvien tunnistamista, yksityiskohtien löytämistä kuvasta sekä erilaisten kuvavihjeiden ymmärtämistä hyötyvät kirjan tarjoamista harjoituksista.

Trilogian toisessa osassa, Näkemisen jäljillä, visuaalisen hahmottamisen harjoituksia lähestytään viidestä eri näkökulmasta.

  • visuaalinen muisti ja tarkkaavaisuus
  • visuaalinen tunnistaminen ja erottelu
  • avaruudellinen hahmottaminen ja värit osana hahmottamista
  • visuomotoriikka
  • visuaalinen hahmottaminen ja koulutyöskentely

Jokaisessa aihealueessa on avattu pieni teoriatausta, mitä milläkin termillä tarkoitetaan, kuinka näkemisen haasteet juuri kussakin kohtaa voi ilmetä ja kuinka lasta voi tukea erilaisissa visuaalisen hahmottamisen haasteissa. Jokaiseen aihealueeseen on useita erilaisia harjoitustehtäviä.

Trilogian ensimmäinen osa, Näit, näinkö, näit! -kirja on ilmestynyt ensimmäisen kerran jo 2013, mutta on edelleen suosittu ja hyvin ajankohtainen 122 erilaista visuaalisen hahmottamisen tehtävää sisältävä teos. Kuten moni muukin Valterin julkaisu on tämäkin julkaisu syntynyt tarpeesta materiaaliin, jonka avulla harjoitella systemaattisesti katsomisen avaruudellisen hahmottamisen, silmän ja käden yhteistyön ja visuaalisen päättelyn taitoja. Näit, näinkö, näit! –kirja sisältää myös levykkeen, jolla harjoituskuvat ovat bmp-muotoisia, joka mahdollistaa harjoitusten tekemisen myös tietokoneen piirto-ohjelmien avulla.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje