Vinkkejä varhaiskasvatukseen

Oletko jo tutustunut Valterin Varhaiskasvatusvideoon?

Ohjaava opettaja Niina Laitinen kertoo videolla mm. siitä, millaista on riittävän varhainen, oikein kohdennettu ja lapsen luo tuotu erityispedagoginen osaaminen ja kuinka moniammatillinen tuki edistävät lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.

Valteri-Puodissa on tarjolla paljon materiaaleja, jotka soveltuvat myös varhaiskasvatuksen tarpeisiin ihan kaikille!

Varhaiskasvatus suunnitelman oppimiskäsitys perustuu vuorovaikutukseen. Lapset oppivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Myös kieli kehittyy vuorovaikutuksessa yhteisen tekemisen ja kokemisen kautta. Marjamäellä-materiaali on suunniteltu erityisesti nimeämistaitojen harjoittamiseen. Pelillisyys voi lisätä oppimisen mukavuutta ja motivaatiota. Marjamäellä-lautapelien parissa nimeämistä harjoitellaan vuorovaikutuksessa toisten pelaajien kanssa toiminnallisesti. Videolla jokainen lapsi vuorollaan esittää kysymyksen ”Etsi ja nimeä asia joka on punainen.” Jokainen nimetty kuva peitetään aarrenappuloin. Peliä voidaan jatkaa niin kauan kuin vapaita kuvia arkilta löytyy.

Videossa Ellan ja Eliaksen –pelipaketin kuvakorteilla leikittävässä Juna-leikissä nimetään myöskin erilaisia asioita. Juna kuljettaa seuraavan pelaajan dinosaurukselle aina mitä erilaisemman välipalan syötäväksi. AACi-kommunikaatiokansioilla tai AACi-lausetasoisten toimintataulujen avulla voit tukea lasten kommunikaatiota. Kuvin tuettu kommunikaatio tukee myös suomen kieltä opettelevien lasten kielen- ja vuorovaikutuksen kehittymistä!

Osallistavat menetelmän soveltuvat myös tarinoiden lukemiseen. Vuorovaikutteinen ja osallistava sekä visuaalisesti tuettu tarinoiden lukeminen helpottaa lasta vastaanottamaan tietoa ja ylläpitämään tarkkavaisuutta. Kuuntele, muista, tee Ella ja Elias -kirjan ja Ellan ja Eliaksen elämää -kuvataulujen avulla on helppo lukea tarinat kuvin tuetusti. Materiaalissa on kahdeksan tarinaa Ellan ja Eliaksen puuhista vuoden ympäri. Videolla lapset tutustuvat Ellan ja Eliaksen hieman jännittävään Metsäretki –tarinaan.

Vuorovaikutukseen liittyvät vahvasti myös tunne- ja itsesäätelytaidot. Valteri-Puodissa on saatavilla Tuliko tunne? –materiaali, jonka avulla voi harjoitella mm. tunteiden nimeämistä, tunnistamista ja säätelyä monin eri keinoin. Itsesäätelytaitojen opettelussa yksi keino on rentoutuminen ja sen harjoittelu. Rennoksi koulussa –kirja soveltuu erinomaisesti myös varhaiskasvatukseen. Kirjassa kerrotaan erilaisista rentoutumisen menetelmistä ja se sisältää paljon valmiita rentoutumisharjoituksia.

Niina puhuu videolla siitä kuinka ”Käsitys omasta kehosta ja sen suhteesta ympäristöön luo pohjan oppimiselle. Lapset liikkuvat mielellään ja oppivat liikkuen. Liike stimuloi aivojen toimintaa ja kehitystä.” Valteri-Puodista on saatavilla useampi tähän teemaan soveltuva julkaisu. Hopsis! ja Hupsis! –materiaaleissa on ohjeita siihen, kuinka voit rakentaa sensomotorista kehitystä tukevia liikuntaratoja erilaisiin liikuntatuokioihin. Tarkkaavaisuutta Innojumpalla –kirjassa taas on arjen keskellä tehtäviä pieniä tarkkavaisuutta nostavia, keskittymiseen ohjaavia tai toiminnanohjausta tukevia harjoituksia. Nämä harjoitukset tukevat myös sensomotorista kehitystä.

 

Linkit materiaaleihin:

Marjamäellä -materiaalit

Ella ja Elias –materiaalit

AACi –materiaalit ja kommunikaatiokansiot

Tuliko tunne? –materiaalit

Rennoksi koulussa –materiaali

Hupsis! ja Hopsis! –materiaalit

Tarkkaavaisuutta Innojumpalla -kirja

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje