Kouluttaja

toimintaterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja AMK, lähihoitaja

Katariinalle monialainen yhteistyö ja kuntouttava arki ovat tuttua kouluarjesta. Hän on suorittanut erikoistumisopintoja mm. leikistä ja tunnetaidoista sekä sensorisesta integraatiosta ja sen vaikuttavuudesta lapsen toimintakykyyn.   

  • kielenkehityksen tukeminen  
  • moniammatillisuus  
  • sensorinen integraatio (SI)  
  • sosiaaliset ja tunnetaidot  
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 

Kouluttaja

PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi

Satu pyrkii työssään edistämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Sadun työnkuva on monipuolinen sisältäen esi- ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien ja koulunkäynnin haasteiden arviointia sekä tukitoimien suunnittelua monialaisesti. Satu toimii myös kouluttajana. 

  • kielen kehityksen tukeminen 
  • neuropsykologinen osaaminen 
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, ADHD