Valterin puheterapeutti varhaiskasvatuksen tukena

”Päiväkodissa on lounasaika. Nelivuotias pyörii tuolissaan ruokalautanen edessään eikä suostu maistamaan. Aikuisen antama rohkaisu ja kannustus eivät auta, ja lapsi alkaa ahdistua. Vieressä istuva puheterapeutti visualisoi ruokailutilannetta piirtämällä paperille. Lapsi kiinnostuu piirtämisestä ja rauhoittuu katsomaan. Hän on vastaanottavaisempi puheelle ja innostuu maistelemaan ruokaa. Vuorovaikutus lapsen kanssa paranee ja kuvat auttavat häntä ilmaisemaan valintoja ja toiveita. Varhaiskasvatusopettaja huomaa piirtämisen tuoman avun vuorovaikutusta vahvistavana ja parantavana keinona ja ottaa sen päivittäiseen käyttöön.”

Tukena lapsen omassa toimintaympäristössä

Osana Valterin ohjaustoimintaa olemme päässeet osallistumaan päiväkotien arjen tilanteisiin havainnoiden, mallittaen eli havainnoiden, ohjaten ja erilaisista toimintatavoista mallia antaen. Yhdessä työntekijöiden ja myös lasten omien terapeuttien kanssa on kartoitettu arjen haasteita ryhmässä tai yksilötasolla ja pohdittu toimivia ratkaisuja niihin. Haasteena on voinut olla esimerkiksi yhteisesti annettujen ohjeiden mukaan toimiminen, vuorovaikutus, niukka puheilmaisu ja puheenkehityksen vaikeudet tai syömiseen liittyvät haasteet. Nämä ovat näkyneet muun muassa haastavana käyttäytymisenä: lapsi on ollut levoton, vetäytyvä tai turhautunut, ja ryhmätilanteissa toimiminen ja osallistuminen on ollut hänelle vaikeaa.

Lapsen havainnointi hänen omassa toimintaympäristössään, hänelle tuttujen ihmisten seurassa, antaa usein luotettavaa tietoa lapsen arjen toimintakyvystä. Tämä mahdollistaa juuri tälle lapselle ja ryhmälle sopivien toimintatapojen ja tukikeinojen löytämisen huomioiden päiväkodin vahvuudet ja resurssit.

Monenlaisia keinoja arkeen

Päiväkotikäynneillä olemme mallittaneet vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen käyttöä erilaisissa tilanteissa. Olemme tuoneet esille nopean piirtämisen tarjoamia mahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta vahvistavia työtapoja. Yhdessä henkilökunnan kanssa olemme pohtineet myös kommunikointia tukevia ryhmittelyjä ja ryhmiin sopivia materiaaleja.

Kokemustemme mukaan Valterin puheterapeutin mukanaolo päiväkodin arjessa on vahvistanut lapsen kanssa toimivien tahojen yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden tiedostamista sekä lapsen kehitystä tukevien yhtenäisten toimintamallien löytymistä ja jalkauttamista arkeen. Hyvin toimiva kuntouttava arki vahvistaa lapsen osallisuutta ja mahdollistaa oppimisen.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *