Valteriin MAPA® -Erityistason kouluttaja ja 8 uutta MAPA®-kouluttajaa

Valteriin saatiin eilen 7.9. MAPA®-erityistason kouluttajaosaamista, kun Mikkelin toimipisteen konsultoiva ohjaaja Klaus Tanttu valmistui MAPA® -Erityistason kouluttajaksi. Tantun lisäksi Valteriin valmistui kahdeksan uutta MAPA®-kouluttajaa. MAPA® on toimintamalli haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin.

Kuvassa on yhdeksän henkilöä, jotka seisovat käsissään todistukset siitä, että ovat valmistuneet MAPA-kouluttajiksi. Yksi heistä, Klaus Tanttu, on valmistunut MAPA-erityistason kouluttajaksi.

Kuva 1. Valmistuneet vasemmalta lukien: Janne Naukkarinen, Janne Keskikallio, Pekka Karmala, Miia Harjula, Heikki Juvonen, Ilona Lepistö, Nina Palikainen, Carina Calenius ja Klaus Tanttu.

”Minusta on tärkeää, että Valterissa henkilökuntaa koulutetaan MAPA®-toimintamalliin, joka on laadunvarmistettu ja puolueettomasti arvioitu. Kouluttamalla henkilökuntaa MAPA®-toimintamalliin pyritään varmistamaan turvallinen ja kunnioittava toimintatapa lähes tilanteessa kuin tilanteessa. Kouluttamalla henkilökuntaa laajasti MAPA:an, olemme tietoisia siitä, millaisia toimintatapoja toimipisteissämme on käytössä ja mitkä niiden taustalla olevat periaatteet ja arvot ovat. Yleisesti herättää huolta, jos organisaatiot tekevät vain suunnitelmia, miten reagoida haastavassa tilanteessa, mutta eivät tee ennakoivia suunnitelmia, miten toivottuun käytökseen päästään”, kertoo Klaus Tanttu.

Klaus Tanttu valmistui MAPA -erityistason kouluttajaksi 7.9.

Kuva 2. MAPA® -Erityistason kouluttaja Klaus Tanttu.

Valterilainen MAPA® -Erityistason kouluttajien joukkoon

Tällä hetkellä MAPA® -Erityistason kouluttajia on koko Suomessa vasta 16 ja heistä suurin osa työskentelee isoissa sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. On hienoa, että tähän joukkoon saadaan nyt myös valterilainen. Klaus Tanttu on ollut elokuussa tekemässä validointia CPI:n (Crisis Prevention Institute) MAPA-kehittäjille eli osoittamassa erityistason kouluttajan pätevyytensä näyttöjen kautta englantilaisille CPI:n kouluttajille ja MAPA® -koulutusmallin kehittäjille.

”Alun perin kiinnostukseni ko. toimintamallia kohtaan heräsi vuonna 2018, kun Piia Ruutu toi MAPA®-toimintamallin Valteriin ja pääsin osallistumaan ensimmäiseen Valterissa järjestettyyn MAPA®-kouluttajakoulutukseen. Vuonna 2020 Valterissa tuli mahdollisuus hakea pätevöitymään erityistason kouluttajaksi ja haastattelujen kautta tulin lopulta valituksi. Erityistason kouluttajaksi hakemisessa minua kiinnosti päästä tutustumaan toimintamalliin ja sen kouluttamiseen entistä syvemmin.”

Valterissa on koulutettu tähän mennessä yhteensä 25 MAPA®-kouluttajaa, jotka kouluttavat ja ohjaavat oman toimipisteen henkilöstöä sekä ylläpitävät osaamista toimipisteissä. Tämän lisäksi koko Valterin henkilökunta käy 2-3 päivän MAPA®-peruskurssin.

Koulutuksesta käytäntöön

MAPA®-koulutukset ovat saaneet Valterissa erinomaista palautetta. Koulutus on koettu käytännönläheiseksi ja sillä on saatu arjen työhön taitoja ja varmuutta kohdata haasteellisesti käyttäytyviä henkilöitä. Lisäksi on opittu tilanteiden ennakointia, kunnioittavaa lähestymistä sekä turvallisen, hoidollisen ympäristön luomista. MAPA®:n avulla on myös saatu luotua yhteinen toimintamalli henkilöstön suunnitelmalliseen ja hallittuun fyysiseen väliintuloon, jonka tarkoituksena on estää haastavasti käyttäytyvää henkilöä vahingoittamasta itseään tai muita. Huomionarvoista on myös se, että haastavat, fyysistä rajoittamista vaativat tilanteet ovat vähentyneet ennaltaehkäisyn kautta.

Mikä MAPA®?

MAPA® on lyhenne sanoista ”Management of Actual or Potential Aggression” eli haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hoito. Se on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. MAPA® on laadunvarmistettu ja kansainvälisesti laajasti käytetty menetelmä, jonka tehokkuudesta ja soveltuvuudesta on runsaasti kokemusta eri puolilta maailmaa. Menetelmää on arvioitu ja akkreditoitu useiden kansainvälisten toimijoiden taholta ja se käy säännöllisesti läpi jatkuvaa laadunarviointia ja valvontaa. MAPA®-koulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan kriisissä oleva, haasteellisesti käyttäytyvä asiakas kunnioittavasti.

Lämpimät onnittelut kaikille uusille MAPA®-kouluttajille!

Lisätietoa:
Suomen MAPA-keskuksen sivut: https://suomenmapakeskus.fi/mapa/
MAPAn omistavan Crisis Prevention Institute (CPI) sivut: https://www.crisisprevention.com

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje