Valteri-koulun oppilaaksiotto

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kuudessa toimipisteessä on pidempiaikainen koulupaikka yhteensä max. 350 oppilaalle. Valteri-koulun koulupaikka on tarkoitettu erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joiden koulunkäyntiä ei voida järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla omassa kotikunnassa.

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioidaan monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita. Tämän pohjalta pohditaan huoltajien ja oman kotikunnan edustajien kanssa mahdollisuutta rakentaa tarkoituksenmukainen tuki omassa kunnassa.

Valteri-koulun oppilaaksiotto päättyy tänä vuonna 15.04.2020.

Lue lisää.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje