Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennuksen peruskivi muurattu 21.9.2021

”Kyllä tälle paikalle oikea koulu rakentuu”

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Kuopion toimipisteellä on tiistaina 21.9.2021 muurattu Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennuksen peruskivi.

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Kuopiossa sijaitsevalle Valteri-koulu Mäntykankaalle uudisrakennuksen nykyisen koulun tontille. Tiistaina rakennuksen tuleva ruokasali toimi päänäyttämönä, kun peruskivi muurattiin perinteisin seremonioin Valterin, Senaatti-kiinteistöjen, Opetushallituksen ja urakoitsijan edustajien kesken. Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä avasi tilaisuuden lainaten kirjailija Tommi Kinnusta ja muistuttaen, että jokainen meistä on omalla tavallaan erilainen.

Rakennusprojekti on käynnistynyt 2019 ja oppilaat odottavat innolla uutta oppimisympäristöään. Eräs Valteri-koulu Mäntykankaan oppilaista olikin työmaata seuratessaan todennut tyytyväisenä: ”Kyllä tälle paikalle oikea koulu rakentuu”. Uusi koulurakennus valmistuu toukokuussa, jonka jälkeen vanha koulu puretaan, jolloin päästään aloittamaan tilalle tulevat piha- ja pysäköintialueet. ”Syksyllä 2022 uusi lukukausi voidaan käynnistää uusissa tiloissa”, lupasi Senaatti-kiinteistöjen toimialajohtaja Mikko Järvinen.

Tilaisuudessa kuultiin puheiden lisäksi Mäntykankaan oppilaiden musiikkiesitykset. Peruskiven sisään muurattiin kapseli, johon suljettiin muun muassa rakennuksen peruskirja, päivän Savon Sanomat ja oppilaiden valitsemat, ajankuvasta kertovat esineet, kuten 3D-tulostettu Covid-19 -virus, Valterin kasvomaski, arpakuutio ja lukujärjestys.

Monimuotoista tilankäyttöä

Uudisrakennus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä koulun ja rakennuttajan Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Uuden koulurakennuksen myötä oppilaat ja henkilökunta saavat koulun tarpeisiin suunnitellut tehokkaammat, terveelliset ja turvalliset tilat. Uudisrakennus on kooltaan 3388 m2, ja rakennushankkeen kokonaiskustannus on arviolta 18 miljoonaa euroa.

Rakentamisessa huomioidaan erityisesti esteettömyys, mikä takaa laadukkaan toiminnan kaikille käyttäjille. Koulun tilojen suunnittelussa on huomioitu vahvasti opetussuunnitelman mukanaan tuomat tavoitteet, kuten oppilaan oma osallisuus, johon oppimisympäristöillä on merkittävä rooli.

”Uuden koulurakennuksen myötä parannamme oppilaidemme oppimisympäristöä, jossa monialaiset ammattilaiset yhteistyössä tarjoavat entistä paremmin jokaiselle erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle ja nuorelle matkaeväitä heidän opinpoluilleen ja elämäänsä. Uudisrakennus ja sitä ympäröivä piha tulevat mahdollistamaan monimuotoisen pedagogiikan ja kannustavat siten oppilaita aktiiviseen toimijuuteen”, Valteri-koulu Mäntykankaan rehtori Inkeri Kekäläinen kertoo.

Valteri-koulu Mäntykankaan toiminnan lähtökohtana on arvostava, rohkaiseva ja tulevaisuuteen suuntaava toimintakulttuuri, joita mahdollistamaan uudisrakennuksen esteettömät, muunneltavat ja monimuotoiset tilaratkaisut on luotu.

Valteri-koulu Mäntykangas on osa valtakunnallista Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria, joka tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Mäntykankaalla on oppilaspaikkoja erityisen tuen oppilaille, joille kunnalla ei ole mahdollisuutta järjestää tarvittavaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Valteri Mäntykankaan asiantuntijapalvelujen kautta toteutuvat kunnille suunnatut ohjauspalvelut, muun muassa tukijaksot, ohjauskäynnit ja koulutukset, joilla tuetaan mahdollisemman monen oppilaan koulunkäyntiä lähikoulussaan.

Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennuksen havainnekuva

Valteri-koulu Mäntykankaan uudisrakennuksen havainnekuva.
Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje