Uutuuksia Valteri-Puodissa vko44

Odotettu KPL – Käyttäjän opas valmistui!

Kokosanamenetelmään ja kuviin pohjautuvan KPL-menetelmän tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite- ja sanavarastoa sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. KPL-materiaali sopii muun muassa erityisopetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen sekä äidinkielen esi- ja alkuopetukseen. Parhaimmillaan sitä käytetään osana hyvin suunniteltua kielenopetuksen kokonaisuutta, jossa eri menetelmät ja lähestymistavat tukevat toisiaan.

KPL-käyttäjän opas sisältää kuvauksen KPL-menetelmästä ja materiaalin käyttömahdollisuuksista: ohjeita menetelmän käyttöön, esimerkkejä erilaisista harjoituksista, peleistä ja leikeistä sekä niiden toteuttamis- ja sovellusohjeita. Tarkoituksena on ohjata opettajaa ottamaan oppijan yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset huomioon opetuksessa sekä tarjota siihen runsaasti erilaisia malleja ja vaihtoehtoja.

Kaikki KPL Kuuntelen, puhun, luen –materiaalit:

KPL – Käyttäjän oppaasta saat paljon ohjeita ja vinkkejä myös muilla kuva- ja sanakorteilla toteutettavaksi opetuksessa ja kuntoutuksessa!

 

Näkemisen jäljillä – harjoituksia visuaaliseen hahmottamiseen

Onko Näit, näinkö, näin! –tehtäväkirja tuttu? Sarjan toinen ja juuri ilmestynyt osa Näkemisen jäljillä on visuaalisen hahmottamisen ja näkemisen taitojen vahvistamisen tietopaketti, joka sisältää tehtäviä, tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä eri hahmottamisen aihealueilta:

  • visuaalinen muisti ja tarkkaavaisuus
  • visuaalinen tunnistaminen ja erottelu
  • avaruudellinen hahmottaminen ja värit osana hahmottamista
  • visuaalinen hahmottaminen ja koulutyöskentely

Kirjan tarkoituksena on antaa ideoita ja esimerkkejä eri tasoiseen työskentelyyn edeten helpommasta vaikeampaan.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje