Uusi julkaisu Valteri-Puodissa: Resetti – Perheluokista tukea kasvatustilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Valteri-Puodissa on julkaistu maksuton opas, jossa kuvataan Resetti-toiminnan keskeiset periaatteet ja menetelmät. Opas on kirjoitettu huoltajille ja ammattilaisille käytännön avuksi kotien, koulujen ja päiväkotien yhteistyötä vahvistamaan. Opas toimii mallina perheluokkien järjestämiselle varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä yhteisenä kuvauksena usean kunnan ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin yhteisestä kokeilutoiminnasta vuosina 2017-2020.

Lataa opas Valteri-Puodista

Resetti (reset) on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tuetaan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Resetti-toiminnalla pyritään samanaikaisesti vahvistamaan oppilaan myönteistä ja toivottavaa käyttäytymistä sekä hänen läheisten aikuisten rakentavaa ja yhdenmukaista reagoimista lapsen käytökseen.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje