Uusi julkaisu Valteri-Puodissa: Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena

Käytännönläheisessä kirjassa tarkastellaan konsultaatiota kollegiaalisen tuen, osaamisen jakamisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Samalla avataan keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja konsultaation käytännön toteutukseen. Kirja on uudistettu versio vuonna 2015 ilmestyneestä Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena –kirjasta.

Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena -kirja on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle ja terapeuteille, jotka käyttävät työssään konsultoivaa työotetta tai ovat siitä kiinnostuneita. Kirjan ovat kirjoittaneet KT, erityisopettaja, työnohjaaja Marjatta Mikola ja KM, rehtori, erityisluokanopettaja, STOry työnohjaaja Sirpa Oja.

Lue lisää ja tilaa kirja Valteri-Puodista.

Kirjan kirjoittajat Marjatta Mikola ja Sirpa Oja kertovat alla siitä, mikä innoitti heidät tämän kirjan kirjoitustyöhön:

”Saimme kipinän tämän oppaan kirjoittamiseen, kun toimimme yhdessä vuosien ajan erityisopettajien täydennyskouluttajina. Olimme molemmat jo aiemmin toimineet tahoillamme konsultoinnin ja ohjauksen maailmassa ohjaavina opettajina sekä oppilaan tuen kehittämishankkeissa kunta- ja koulutasolla. Havaitsimme, että kasvatus- ja opetusalalla on tarpeen koota yhteen selkeään muotoon ohjauksen ja konsultoinnin avainteemoja. Ymmärsimme myös kasvatus- ja opetusalan työnohjaajina, että ohjauksellinen työtapa voi antaa mahdollisuuden oppilaiden ja opettajien tuen entistä monipuolisempaan ja laadukkaampaan toteuttamiseen. Jouduimme toteamaan, että eri kunnissa kasvatus- ja opetusalalla konsultaatio on järjestetty varsin eritasoisesti.

Olemme myös ymmärtäneet, että ei ole yhtä oikeaa tapaa järjestää konsultaatiota oppilaiden tuen kysymyksissä. Jokaisessa ympäristössä on hyvä tukeutua omiin vahvuuksiin ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden omiin osaamisalueisiin.

Avainsanoja oppaassamme ovat osaamisen jakaminen, yhteisöllisyys ja ammatillinen kehittyminen, ratkaisukeskeisyys ja monialainen yhteistyö. Kokemuksemme kertoo, että hyvin toteutettuna ohjaus ja konsultaatio on tärkeä tekijä inkluusiokehityksen eteenpäinviemisessä.

Toivomme, että tämä opas toimii virikkeenä niin erityisopettajille kuin muillekin ammattilaisille ottaa entistä laajemmin käyttöön ohjaus- ja konsultaatiotyön mahdollisuudet oppilaiden tuen järjestämisessä.”

Konsultatiivinen työote oppilaan ja opettajan tukena -kirjan kansikuva, jossa on Valterin logo vasemmassa yläreunassa ja kuvassa kolme ihmistä kävelee käytävällä ja keskustelee toistensa kanssa.

Ajankohtaista tietoa palveluistamme, koulutuksistamme, tutkimus- ja kehittämistyöstämme sekä muista kiinnostavista lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvistä aiheista.

Tilaa uutiskirje